Prevođenje "osovina cilindra" da Latvijski jezik:


  Rječnik Hrvatski-Letonski

Osovina - prijevod :
Ass

Osovina - prijevod : Osovina cilindra - prijevod : Osovina - prijevod : Cilindra - prijevod : Osovina cilindra - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

osovina
Standartvērtības griezes momenta pārvadīšanas citām sastāvdaļām nosaka saskaņā ar VI pielikuma 10. papildinājumu.
a. obloge cilindra
ARĪ 9B005.
Konstrukcija glave cilindra
ventilatora apgriezieni ar atslēgtu ventilatoru (min 1)
Ispitivanje kompresije cilindra,
Aizdedze, degšana un karburācija
Dvostruka osovina (da ne), osovina 2
Vispārīgas prasības
Dvostruka osovina (da ne), osovina 3
Motorus grupē motoru CO2 saimēs, kuras nosaka saskaņā ar 3. papildinājumu.
Dvostruka osovina (da ne), osovina 4
Visus izmēģinājumus, ko veic, lai sertificētu vienu konkrētu motoru CO2 saimi, kas noteikta saskaņā ar šā pielikuma 3. papildinājumu, veic vienam un tam pašam fiziskajam motoram un bez jebkādām motora dinamometra un motora sistēmas iestatījumu izmaiņām, atskaitot izņēmumus, kas noteikti 4.2. punktā un 3. papildinājumā.
Dvostruka osovina (da ne) 2. osovina
Satuvinātā ass (jā nē), 3. ass
Dvostruka osovina (da ne) 3. osovina
Satuvinātā ass (jā nē), 4. ass
Dvostruka osovina (da ne) 4. osovina
Palīgierīču galvenās specifikācijas
c. glave cilindra i
'Aerodinamiskās testa iekārtas' 9B105. pozīcijā ietver arī vēja tuneļus un triecienviļņu tuneļus, kas paredzēti tam, lai pētītu gaisa plūsmas virzību pāri objektiem.
Linija osovina
Sertifikācijas zīmes piemēri un izmēri
Osnovna osovina
AERODINAMISKĀS PRETESTĪBAS DATU PĀRBAUDE
L osovina
Ja transportlīdzeklim ir aktīvā aerodinamikas ierīce, apstiprinātājai iestādei pierāda, ka
Broj osovina
Riepu klase (atbilstīgi Regulai (EK) Nr. R661 2009)
broj osovina.
unikāla inovatīvo tehnoloģiju kopuma izmantošana, kā norādīts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 510 2011 12. pantā.
broj osovina.
Ciparu saraksts norādīts 2. papildinājumā.
Broj osovina
C PIELIKUMS
U prednosti SKG 3 cilindra.
Priekšrocības ir SKG 3 cilindra.
Postupak ispitivanja osovina
Ja aprēķinātās nenoteiktības vērtības ir augstākas, aprēķinātās nenoteiktības daļu, kas pārsniedz minētās robežvērtības, pieskaita Tloss paziņotajam griezes momenta zudumam Tloss,rep, kā norādīts tālāk.
Udaljenost između osovina
Standartvērtība
Broj upravljanih osovina
kvadrātkods (QR kods),
broj upravljanih osovina
Ja oriģinālā aprīkojuma ražotājiem pārdošanai paredzēto konkrētā tipa riepu piegādes apjoms ir 500 20000 vienības gadā, veic vismaz vienu tipa atbilstības pārbaudi gadā.
broj upravljanih osovina
N2 un N3 kategorijas
broj upravljanih osovina
Ražotājs katru transportlīdzekļa tipu, variantu un versiju apzīmē ar burtciparu kodu, ko veido latīņu burti un vai arābu cipari.
Pogledajte veličinu ovog cilindra 2000 mililitara!
Skataties uz šo izmēru beigtajam cilindram 2000 mililtri!
obujma cilindra većeg od 1000 cm3
daļas un piederumi, kas vienlīdz derīgi mašīnām, kuras minētas divās vai vairākās pozīcijās 8469 8472
Plastični ili aluminijski pokrov glave cilindra
Plastmasas vai alumīnija cilindra galvas vāks ar
u obliku cilindra nepromijenjenog poprečnog presjeka,
ar svaru 680 kg vai vairāk,
u obliku cilindra nepromijenjenog poprečnog presjeka,
ar alumīnija saturu 0,3 no svara vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,7 ,
Ostali dijelovi pogonskih osovina
lidotāju zemes trenažieri un to daļas
Dimenzije guma, 1. osovina
īpatnējais degvielas patēriņš ir kopējais degvielas patēriņš, dalīts ar kopējo motora darbu noteiktā periodā, izteikts g kWh
Dimenzije guma, 2. osovina
Nepiemēro ANO EEK Noteikumu Nr. 49 06. redakcijas 4. pielikuma 3.1.5. un 3.1.6. punkta definīcijas.
Dimenzije guma, 3. osovina
Viss laboratorijas standarta mērīšanas aprīkojums, ko izmanto kalibrēšanai un vai verificēšanai, ir izsekojams līdz valsts vai starptautiskiem standartiem.
Dimenzije guma, 4. osovina
Testa apstākļi
jednostruka portalna osovina (SP)
Mērījuma apgabalu veido vismaz viens mērīšanas posms un stabilizācijas posms.
Jednostruka portalna osovina (SP)
Ja piemēro augstuma korekciju, katram mērīšanas posmam izveido augstuma profilu.
Osovina propelera i pribor
Atzītas klasifikācijas sabiedrības sertifikāts apliecinājums
Dimenzije guma 1. osovina
Satuvinātā ass (jā nē), 2. ass
Dimenzije guma 2. osovina
Riepu izmērs, 3. ass
Dimenzije guma 3. osovina
Riepu izmērs, 4. ass
Dimenzije guma 4. osovina
Motora dzesēšanas ventilatora tehnoloģija
osovina znači središnje vratilo za okretanje kotača ili zupčanika kao pogonska osovina vozila
palīgierīces ir transportlīdzekļa sastāvdaļas, ieskaitot motora ventilatoru, stūres iekārtu, pneimatisko sistēmu un gaisa kondicionēšanas (AC) sistēmu, kuru ar CO2 emisijām un degvielas patēriņu saistītās īpašības definētas IX pielikumā
osovina s redukcijom na glavini ili HR znači pogonska osovina s dva reduktora.
Griezes momenta zuduma kartes testēšanas secība
Osnovna osovina u porodici osovina određuje se kao ona s najvećim omjerom osovine.
Izpildot maza ātruma liela ātruma maza ātruma secību, ceļa virsmai jābūt sausai, lai nodrošinātu salīdzināmus rites pretestības koeficientus.