Prevođenje "ustanovi" da Latvijski jezik:


  Rječnik Hrvatski-Letonski

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Vjerujete novoj ustanovi certifikata?
Uzticēties sertifikāta izdevējam?
66 pacijenata u ustanovi?
Tātad šai iestādē ir 66 slimnieki.
Zar ceš se nakloniti ustanovi?
Vai tu pakļausies pārvaldes gribai? Nē!
Potvrda o odgovarajućoj ustanovi odredišta
7. pants
Namjerava platiti školarinu u obrazovnoj ustanovi.
Ir paredzēts maksāt mācību maksu izglītības iestādē.
odgovarajućoj prihvatnoj ustanovi u državi povratka.
trešās valsts valstspiederīgajam iepriekš ir piemērots atgriešanas lēmums vai izraidīšanas rīkojums,
Živio u skupnom kućanstvu ili ustanovi
Nepiemēro (RB010 2019)
Ona je u psihijatrijskoj ustanovi, zar ne?
Šī taču ir psihoterapeitiska iestāde.
pitoresknoj, dotjeranoj i nekoć naširoko cijenjenoj ustanovi.
gleznainā, izsmalcinātā un reiz ļoti slavenā iestādījumā.
Troškovi plaće edukatora zaposlenog u istoj ustanovi
VI PIELIKUMS
Posljednje mjerenje krvnog tlaka u zdravstvenoj ustanovi
Pēdējo 12 mēnešu laikā
Troškovi plaće edukatora zaposlenog u istoj ustanovi
Jaunieši līdz 25 gadu vecumam, kuri sāk Maltas kvalifikāciju ietvarstruktūras (MQF) 2. līmeņa IT kursu, ko piedāvā Alternatīvā mācību programma (ALP).
Ustanovi dakle dvanaestoricu Šimuna, kojemu nadjenu ime Petar,
Un Sīmanim Viņš pielika vārdu Pēteris
Uzorak potrebnih dokumenata uvijek je u zdravstvenoj ustanovi.
Nepieciešamo dokumentu paraugs vienmēr atrodas medicīnas iestādē.
Informacije o naručitelju i ustanovi koja provodi ispitivanje
Radzenes diametrs, kas liecina par izcelsmes dzīvnieka vecumu un piemērotību testam.
Interno osposobljavanje provodi edukator zaposlen u istoj ustanovi.
Nelabvēlīgā situācijā esošam darba ņēmējam EUR 85 nedēļā ne ilgāk kā 52 nedēļas.
Ako se samo dio programa odvija u ustanovi formalnog obrazovanja, iznos se utvrđuje razmjerno vremenu provedenom u predmetnoj obrazovnoj ustanovi.
Vidusskolas izglītība profesionālā izglītība ED35
Hvala na pokroviteljstvu i nepokolebljivoj potpori ovoj valjanoj ustanovi.
Paldies par jūsu patronāžu un nemainīgo atbalstu šim iestādījumam.
Vraćanje članu obitelji, imenovanom skrbniku ili odgovarajućoj prihvatnoj ustanovi
ES mēroga ietekme
Novootvoreno mjesto u novoj ustanovi za skrb o djeci
Bērnu aprūpes iestādes vadīšana saskaņā ar Nodarbinātības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 1 (2014CZ05M9OP001) un Prāgas Izaugsmes centra darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 4 (2014CZ16M2OP001)
Popunjenost po mjestu u ustanovi za skrb o djeci
Darbinieku turpmāka ārējā profesionālā apmācība saskaņā ar Nodarbinātības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 1 (2014CZ05M9OP001)
tj. ono koje provodi edukator zaposlen u istoj ustanovi.
Atbalsts mācībām (shēma Ieguldījums prasmēs ) privātā sektora uzņēmumiem saskaņā ar Eiropas Sociālā fonda II darbības programmas Ieguldījums cilvēkkapitālā, lai radītu vairāk iespēju un uzlabotu sabiedrības labklājību prioritāro virzienu Nr. 3 (2014MT05SFOP001)
Ne primjenjuje se (živio u skupnom kućanstvu ili ustanovi)
Skaitlis (divciparu) 0 99
Posljednje mjerenje razine kolesterola u krvi u zdravstvenoj ustanovi
Pēdējais cukura līmeņa asinīs mērījums, ko veicis veselības aprūpes speciālists
Posljednje mjerenje razine šećera u krvi u zdravstvenoj ustanovi
Pēdējais veiktais tests uz slēptajām asinīm fekālijās
Novootvoreno mjesto u novoj ustanovi za skrb o djeci
Apmācība un profesionālās kvalifikācijas pārbaude
Popunjenost po mjestu u ustanovi za skrb o djeci
Laikposms (45 minūtes), ko darbinieks pavada ārējos valodas apmācības kursos
Gđica Ratched jedna je od najboljih sestara u ovoj ustanovi.
Miss Ratčeda ir viena no labākajām māsām šajā iestādē.
Nijednom u 2 godine nije priznala da je u ustanovi.
Jūs mani āzējat. Ne reizi divos gados nav atzinusi, ka atrodas slimnīcā.
Broj novootvorenih mjesta u novoj ustanovi za skrb o djeci
Telpu īre bērnu aprūpes iestādei
Pokoravajte se svakoj ljudskoj ustanovi radi Gospodina bilo kralju kao vrhovniku,
Esiet paklausīgi katrai cilvēku kārtībai Dieva dēļ ķēniņam kā augstākajam,
Broj novootvorenih mjesta u novoj ustanovi za skrb o djeci 2
bērnu aprūpes iestādes darbība
Subjekt dostavlja procjenu utjecaja na okoliš kontrolnom tijelu ili kontrolnoj ustanovi.
izvēlas piemērotas līnijas.
Autor(i) procjene rizika i istorazinski ocjenjivači ne pripadaju istoj ustanovi.
Stāšanās spēkā
I ustanovi dvanaestoricu da budu s njime i da ih šalje propovijedati
Un Viņš iecēla divpadsmit, lai tie ar Viņu būtu un lai sūtītu tos sludināt.
Stjecanje kvalifikacije za obavljanje poslova odgajatelja u ustanovi za skrb o djeci
Pilnas dalības stundas katram darbiniekam
Stjecanje kvalifikacije za obavljanje poslova odgajatelja u ustanovi za skrb o djeci
Darbinieka vienas stundas (60 minūšu) dalība ārējā apmācības kursā par grāmatvedību, ekonomiku un tiesībām
Raspored rada sličan je ustanovi koja se nalazi na adresi ul. Makhova, 19.
Darba grafiks ir līdzīgs iestādei, kas atrodas adresē ul. Makhova, 19.
Mrežnice struktura pojavljuje nenormalan kada liječnik ustanovi s oftalmoskop katarakta može se promatrati
Tīklenes struktūra, šķiet neparasti, ja ārsts pārbauda to ar oftalmoskopu katarakta, var novērot
Vraćanje skrbniku ili odgovarajućoj prihvatnoj ustanovi može biti prihvatljiva alternativa u određenim okolnostima.
trešās valsts valstspiederīgais ir izrādījis vēlmi izceļot brīvprātīgi.
Broj odrađenih ciklusa osposobljavanja od 8,5 sati po strukturiranom posjetu instituciji poduzeću ustanovi
veselības apdrošināšanas iemaksām  darba devēju veselības apdrošināšanas iemaksu grozījumiem, kā noteikts Likumā Nr. 592 1992 Coll. par veselības apdrošināšanas prēmijām
Broj odrađenih ciklusa osposobljavanja od 8,5 sati po strukturiranom posjetu instituciji poduzeću ustanovi
0,1 FTE, ko mēnesī nostrādājis kultūru speciālists vai bilingvālais asistents
Ja pak umrijeh i ustanovi se zapovijed dana za život bi mi na smrt.
Turpretī es nomiru. Tā izrādījās, ka likums, kas bija domāts dzīvei, man atnesa nāvi.
Surađujte pomoću dodatnih nastavnika i administratorima unutar poboljšanje, analiza, i revizija programa drugoj ustanovi.
Sadarboties ar papildus lektorus un administratorus iekšā uzlabošanai, analīze, un pārskatīšana otrajā institūcijā programmu.
Uporaba radioaktivnog joda je ograničena na uski zdravstvenoj ustanovi, budući tretman sama je radioaktivni.
Radioaktīvā joda izmantošana ir ierobežota līdz slēgtā medicīnas iestādi, jo ārstēšana pati radioaktīvs.