Prevođenje "pobuditi interes" na litavskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Litvanski

Pobuditi - prijevod : Interes - prijevod : Pobuditi interes - prijevod : Interes - prijevod : Pobuditi interes - prijevod : Interes - prijevod : Pobuditi interes - prijevod : Interes - prijevod : Interes - prijevod : Pobuditi - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Nije pobuditi njezin muž u početku, ali sjedio u krevetu slušanje.
Ji nebuvo sužadinti jos vyras iš pradžių, bet atsisėdo lovoje klausytis.
Imam interes!
Man įdomu!
Imam interes!
Man įdomu , sakote Jūs.
Nacionalni interes.
Nacionalinių interesų.
Zajednički interes
Suderinamumo analizė
INTERES UNIJE
Tiriamasis produktas naudojamas daugelyje sektorių, kaip antai transporto (automobilių kelių, jūrų, oro, karinio), elektros elektronikos, vėjo energijos, pastatų ir statybos, talpyklų vamzdynų, vartojimo prekių.
Interes korisnika
Tolesnei pajėgumų plėtrai būtini ilgalaikiai kapitalo įsipareigojimai, patys priklausantys nuo to, ar bus išlaikytos vienodos sąlygos, kuriomis veikdami konkuruojantys gamintojai gali tikėtis deramos investicijų grąžos.
INTERES UNIJE
Atsakant į tai, be kita ko, pažymima, kad CIF kaina, kurią Komisija preliminariai naudojo kaip vardiklį skaičiuodama su minėtu pardavimu susijusį dempingą, lemtų didesnę už nustatytą dempingą muitų sumą.
INTERES UNIJE
Per nustatytą terminą apie save pranešė septyni naudotojai ir visiems jiems nusiųsti klausimynai.
Interes korisnika
Prekiaudami už Sąjungos rinkos ribų minėti naudotojai peržiūrimąjį produktą daugiausia pirko iš KLR pagal LĮPP, todėl jokių importo muitų nemokėjo.
Interes dobavljača
Minėti šeši Sąjungos gamintojai yra nepriklausomi vieni nuo kitų ir konkuruoja tarpusavyje Sąjungos rinkoje.
INTERES UNIJE
Tačiau šie duomenys nustatyti 2000 m., o 15 metų senumo duomenų nebegalima laikyti tipiškais, atsižvelgiant į Sąjungos pramonės technologinius ir finansinius pokyčius nuo to laiko bei į Sąjungos rinkos pokyčius nuo 2000 m. dėl padidėjusio valstybių narių skaičiaus 2000 2016 m.
Interes uvoznika
Antra, pagrindiniame reglamente taip pat nenumatyti konkretūs kriterijai, taikomi laikotarpiui, per kurį vertinami parametrai žalos skirtumui apskaičiuoti, nustatyti.
Interes korisnika
Žalos grėsmė turi atspindėti grėsmę, o, kai vėliau per TL žala materializuojasi, žalos skirtumas turi atspindėti konkretų grėsmės poveikį.
INTERES UNIJE
Chandan Steel Ltd., Mumbajus
Interes uvoznika
Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Interes korisnika
2011 m. balandžio 19 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 405 2011, kuriuo nustatomas galutinis kompensacinis muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, nustatytas tam tikriems importuojamiems Indijos kilmės nerūdijančio plieno strypams ir juostoms (OL L 108, 2011 4 28, p. 3).
Interes uvoznika
Peržiūros tiriamuoju laikotarpiu vidutinis bendradarbiaujančių naudotojų pelno dydis sudarė 5,6 , o tai reiškė, kad, net ir įsigaliojus muitams, naudotojai sugebėjo gauti pakankamai didelį pelną.
Interes korisnika
Be to, Komisija turi tinkamai pagrįsti gautas išvadas dėl visos Sąjungos interesų.
INTERES UNIJE
OL L 176, 2016 6 30, p. 55.
INTERES UNIJE
Taip pat buvo nustatytas 11 dienų terminas pastaboms dėl atskleistų faktų pareikšti.
Interes korisnika
Bendrovė
INTERES UNIJE
Todėl daroma preliminari išvada, kad antidempingo muitų nustatymas atitiktų Sąjungos pramonės interesus.
INTERES UNIJE
LAIKINOSIOS ANTIDEMPINGO PRIEMONĖS
Interes korisnika
Laikinojo antidempingo muito normos, taikomos 1 dalyje aprašyto produkto, kurį pagamino toliau išvardytos bendrovės, neto kainai Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą, yra tokios
INTERES UNIJE
Jų suvartojimas sudarė maždaug 8 viso Sąjungos suvartojimo.
Interes korisnika
Zaozhuang Yongli Chemical Co.
INTERES UNIJE
Priede nurodytos bendrovės
Interes uvoznika
Du iš šių trijų importuotojų taip pat manė, kad prieš nustatant priemones importas iš KLR buvo patrauklus dėl dizaino ir mažų kainų.
Interes korisnika
Dėl tų pačių priežasčių, kurios išdėstytos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 917 2011 182 184 konstatuojamosiose dalyse, šis poveikis laikytas nereikšmingu.
Interes uvoznika
Priešingu atveju, nutraukus priemones, būtų stabdomas Sąjungos pramonės atsigavimas ir keliama didelė grėsmė jos gyvybingumui, taigi, kiltų pavojus jos egzistavimui, todėl rinkoje sumažėtų pasiūla ir konkurencija.
Interes korisnika
Todėl, remdamasi turima informacija ir negavusi jokios priešingos informacijos arba įrodymų Komisija padarė išvadą, kad tolesnis priemonių taikymas neturi didelio neigiamo poveikio Sąjungos importuotojams.
INTERES UNIJE
Todėl tokio kainų mažėjimo dėl importo mažomis dempingo kainomis iš Kinijos sustabdymas atitinka Sąjungos interesus.
Interes korisnika
Išvada dėl Sąjungos interesų
INTERES UNIJE
Bet kuriuo atveju, kaip minėta pirmiau, esama įvairių nagrinėjamojo produkto tiekimo šaltinių.
INTERES UNIJE
Pagal tai galima įvertinti dėl jau galiojančių antidempingo priemonių daromą neigiamą poveikį susijusioms šalims.
INTERES UNIJE
Visoms suinteresuotosioms šalims buvo pranešta apie esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis ketinama rekomenduoti toliau taikyti galiojančias priemones importuojamiems KLR kilmės PLK.
Interes uvoznika
Šalis
Interes korisnika
Seil Wire and Cable, 47 4, Soju Dong, Yangsan Si, Kyungsangnamdo
INTERES UNIJE
Iš tikrųjų Sąjungos politika yra faktiškai dvejopa ji susijusi su atliekų vengimu ir ja skatinamas perdirbimas.
Interes dobavljača
Žala būtų pašalinta, jei Sąjungos pramonė galėtų padengti gamybos sąnaudas ir, parduodama panašų produktą Sąjungos rinkoje, gauti tokį pelną neatskaičius mokesčių, kokį tokios rūšies pramonė šiame sektoriuje pagrįstai galėtų gauti įprastomis konkurencijos sąlygomis, t. y. kai nėra importo dempingo kaina.
Interes uvoznika
2 straipsnis
Interes korisnika
Pirmininkas
INTERES UNIJE
Tuo remdamasi Komisija padarė išvadą, kad toliau taikant galiojančias antidempingo priemones nebūtų prieštaraujama Sąjungos pramonės interesams.
Interes korisnika
FAKTŲ ATSKLEIDIMAS