Prevođenje "robot rukovanje" na makedonskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Makedonski

Robot - prijevod : Robot - prijevod : Rukovanje - prijevod : Rukovanje - prijevod : Robot - prijevod : Rukovanje - prijevod : Robot rukovanje - prijevod : Rukovanje - prijevod : Rukovanje - prijevod : Rukovanje - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Rukovanje
Ракување
Rukovanje člancima
Ракување со написи
Robot!
Киборгот!
Zagrljaj, rukovanje, poljubac.
Прегратка, ракување, бакнеж.
Kao robot?
Како робот?
Ne robot.
Не робот, КИБОРГ!
To je samo rukovanje.
Само ракување е.
Ti si robot?
Ти си робот?
Interna pogreška Rukovanje nije deifnirano.
Интерна грешка не е дефиниран ракувач.
Tajni jezik, rukovanje dugo 7 sekundi.
Таен јазик, ракување од седум секунди.
Zato smo mislili ove rukovanje sheme .
Тоа е зошто мислевме на ова ракување шема.
Ovo je privremeni robot?
Ова е привремен робот, нели?
Tsunaronov mali ljubavni robot.
Тсунарон малиот љубовен робот.
Robot koji će sanjati?
Робот кој ќе сонува?
Vrata rukovanje vlastite soba je krvlju zamrljana.
Вратата рачка од својата соба беше окрвавени.
Buzz, pokažimo momcima naše tajno prijateljsko rukovanje.
Баз, да му го покажеме на момците нашето тајно пријателско поздравување.
Dakle, ovdje je različit robot.
Ова е друг робот.
Znate, pomalo kao mali robot.
Знаете, како мали роботчиња.
S frajerima sam kao robot.
Кога сум со некого, како робот сум. Само го правам тоа.
Višenamjenski robot posuđen od marinaca.
Повеќенаменски робот позајмен од Маринците.
Mada robot me malo smorio.
Освен малку однесувањето на роботот не ми се допаѓа.
Djetetu robot uopće nije neka konkurencija.
Воопшто не постои натпревар.
Ali ne treba nam bojni robot.
Но нас не ни треба воен робот.
ESA misli da sam ja Centaurijanski robot.
ИСА смета дека сум Центурионски робот...
Taj glupi robot če nas obojicu ubiti.
Тој глуп робот сите ќе не убие.
Kao kakav veliki prokleti robot s ogromnim kvarom.
Тој е проклет заебан робот.
Gdje je robot da vas lupi po leđima?
Каде ви е роботот, да ве удри по рамото?
Kako je moj omiljeni genije i njegov robot?
Како е мојот омилен гениј и неговиот робот другар?
U knjizi Može li robot postati čovjek prof.
Во книгата Може ли робот да стане човек проф.
Pa, samo sam mislio da će robot biti cool.
Па, јас мислев дека е ќе биде навистина кул робот.
jedno rukovanje je dovoljno da mu slomi sve prste,.. ..nikada ne izlazi.
Едно ракување е доволно за да му ги скрши коските на прстите па затоа тој никогаш не излегува.
Nisam robot ne radim stvari na isti način svaki put.
Не сум робот. Не ги правам работите секојпат на ист начин.
Dakle rukovanje, ili izostanak rukovanja, može nas natjerati da razgovaramo tjednima i tjednima.
Значи ракувањето или недостаткот на ракување може да нè натера да зборуваме со недели, недели и недели.
Robot treba biti povezan samo s računalom koje će ga kontrolirati.
Роботот треба само да се поврзи со компјутери кои ќе го контролираат.
Skoro svaki robot koji radi nešto zanimljivo danas, koristi umjetnu inteligenciju.
Најголемиот дел од роботите што прават нешто интересно денес користат ВИ.
On je pravi robot. A ovo je ono što on radi.
Еве го вистинскиот робот и еве што тој може да направи.
U Rotvangovoj laboratoriji, na prijestolju je sedio robot sličan egipatskom božanstvu.
Во лабораторијата на Ротванг седи човекот машина и изгледа како египетско божество.
To uopće nije mehanički robot, već genetički kiborg razvijen iz sintetičke DNK.
н Тоа не точно механички робот! Туку генетичен киборг со синтетичка ДНК.
Robot može slagati robu na police visine do 24 metra bez ljudskog nadzora.
Роботот може да сложува артикли на рафтовите високи до 24 метри без човечка контрола.
Ima milijun tipova koji mogu da glume Maca ali je samo jedan robot.
Наводно има милион актери, кои можат да го глумат Мек И има само еден робот.
Ako robot bude mogao stvarno voljeti osobu kakvu odgovornost ima osoba prema Mehi?
Ако роботот стварно може да сака некоја личност... ... какваодговорностима личноста спрема Меха?
Ukazuje na potrebu stvaranja državne strategije za rukovanje novcem iz dijaspore, te da lokalne vlasti moraju biti aktivnije.
Тој посочува на потребата за национална стратегија за раководење со парите на дијаспората, и за поактивна улога на локалната власт.
Najmlađi su posjetitelji cičali kad je robot koji se koristi za razminiranje počeo dijeliti slatkiše.
Најмладите посетители врискаа кога еден робот користен за детонирање на мини почна да дели бонбони.
Sofisticirani seks robot koji se vratio kroz vrijeme... kako bi promijenio budućnost jedne sretne dame.
Софистициран сексуален робот пратен да ја измени иднината на една среќна дама.
Robot će biti ponuđen po cijeni od 50.000 eura u Turskoj i 150.000 eura u inozemstvu.
Роботот ќе биде понуден по цена од 50 000 евра во Турција и 150 000 евра во странство.