Prevođenje "će otići u mirovinu" na nizozemskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Nizozemac

Otići - prijevod : Otići - prijevod : Otići - prijevod : Otići - prijevod : Otići - prijevod : Otići - prijevod : će otići u mirovinu - prijevod : Otići - prijevod : Mirovinu - prijevod : Otići - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Ako ti to ne odgovara, možeš otići u mirovinu.
Je kunt altijd met pensioen gaan.
Otići će u mirovinu s 44 posto od onoga što je zarađivao dok je radio.
Maar zijn pensioeninkomen is laag. Hij gaat na zijn pensioen 44 krijgen van wat hij verdiende toen hij werkte.
Uprljat će si mirovinu.
Je hebt het helemaal mis, Dave.
Jako sam zabrinut zbog svega toga, jer ja ću otići u mirovinu u svijetu koji će voditi moji učenici.
En ik ben hier zeer bezorgd over, omdat ik met pensioen ga in een wereld die bestuurd wordt door mijn studenten.
2) Iako možemo otići u mirovinu iz svojih poslova (čak i punovremene kršćanske službe), nikad ne smijemo otići u mirovinu od služenja Gospodinu, iako se način na koji mu služimo može promijeniti.
2) Zelfs wanneer we stoppen met werken (zelfs als dat werk volledig in dienst van het Christelijk geloof is), moeten we nooit ophouden met het dienen van de Heer, hoewel de manier waaróp we Hem dienen wellicht verandert.
Svaka će država izračunati Rosinu mirovinu
Beide landen berekenen Rosa's pensioen
BENVOLIO molim te, dobro Mercutio, neka je otići u mirovinu dan je vruće, Capulets u inozemstvu,
Benvolio Ik bid u, goede Mercutio, laten we met pensioen De dag is warm, de Capulets in het buitenland,
Otići će.
Niet op letten.
Otići će.
Nu gaat hij weg, naar andere dorpen.
Odlazak u mirovinu
Geen verandering
ako se Europski nadzornik za zaštitu podataka razriješi dužnosti ili mora otići u mirovinu po sili zakona.
De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming faciliteert de indiening van klachten als bedoeld in lid 1, onder e), door het ter beschikking stellen van een klachtenformulier dat ook elektronisch kan worden ingevuld, zonder dat andere communicatiemiddelen worden uitgesloten.
Mirovinu.
Met pensioen gaat.
Mirovinu!
Met pensioen!
Tarzan će otići.
Tarzan gaat.
Ali otići će.
Dat kan niet.
Možda će otići.
Misschien gaat hij weg.
Kamo će otići?
Dan heb je geen problemen.
Tko će otići?
Wie gaat er dan de straat op?
Kada mogu u mirovinu?
Wanneer kan ik met pensioen?
Nećemo stići u mirovinu!
Ze willen boven ons komen.
Nadam se da je tako gospodine ministre, i da ću ja otići u mirovinu u činu generala iduće godine.
Ik hoop 't wel, Mijnheer de Secretaris. Mijn pensioen begint volgend jaar.
Pazi! Otići će lijevo, u provaliju!
Hé, wat doen ze daar?
Tko će prvi otići u grad?
Wie rijdt als eerste de stad in?
65 starosnu mirovinu starosnu mirovinu u Velikoj Britaniji 65 godina star.
65 ouderdomspensioen ouderdomspensioen in het Verenigd Koninkrijk 65 jaar oud.
Razmislite, djeca koja kreću u školu ove godine ići će u mirovinu 2065.
Als je erover nadenkt kinderen die dit jaar met school beginnen gaan in 2065 met pensioen.
Na kraju će Rosa dobiti mirovinu od 1400 eura.
Rosa ontvangt in totaal een pensioen van 1400 euro.
Čujem da ide u mirovinu.
Er is geen concurrentie meer.
Vjerojatno će uskoro otići.
Ze kunnen elke dag gaan nu.
Ostali će odmah otići.
Degenen die we niet aanwijzen, vertrekken onmiddellijk.
Otići će s vama.
Hij gaat samen met u weg, agent.
Kupca, sada će otići.
Een klant, hij gaat zo weg.
Ali otići će šepajući.
Maar we kunnen ervoor zorgen dat hij terugstrompelt.
Njena sestra će otići.
Haar zus gaat al.
Ove fotografije će otići u povijesne knjige.
Deze komen in de geschiedenisboeken.
Svi će pucati... svi će jašiti i otići u žurbi.
Elk van hen kan worden neergeschoten... Ze willen in het zadel en 't liefst hier snel vandaan.
Nije vjerojatno da će postojati mirovina ili dob za mirovinu u godini 2030.
Er zal waarschijnlijk geen pensioen of rustleeftijd meer zijn in 2030.
To zadnje znači ako ste građanin bilo koje od ovih zemalja, smijete živjeti raditi i otići u mirovinu u bilo kojoj drugoj.
Dit laatste betekent dat als je een inwoner bent van een van deze landen, dat je kunt gaan en staan, werken of met pensioen gaan in een van de andere landen.
Mislite da će otići u dim, kao tanjur?
Nog iets we weten niet welk effect de zuurstof hier op Aarde heeft op de overblijfselen van dit wezen.
Pariz Dakar za mene u mirovinu.
De Parijs Dakar voor mij met pensioen.
Postoji nekoliko parkova u blizini mirovinu.
Er zijn weinig parken in de buurt van pensioen.
Još te ne puštam u mirovinu.
Ik ben nog niet klaar om je met pensioen te sturen.
Tako da će otići kući.
Dus ga ik naar huis.
Pa, nekad će morati otići.
Hij moet toch een keer weg.
Otići će za Beč, brodom.
Die gaat met de boot naar Wenen.
Za sat vremena će otići.
Binnen het uur is ze weg.