Prevođenje "Ja sam u nedostatku" na nizozemskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Nizozemac

Ja sam u nedostatku - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Ja sam bio u nedostatku za blog za dugo vremena! Ja ću ga probati!
Ik heb willen om te bloggen voor een lange tijd! Ik zal het eens proberen!
U nedostatku muškaraca...
Gezien het tekort aan mannen...
Problem je u nedostatku povjerenja, nedostatku sigurnosti, nedostatku partnerstva između nevladinih organizacija, grupa kampanja, organizacija civilnog društva i međunarodnih kompanija.
Het probleem is het gebrek aan vertrouwen, het gebrek aan geloof in, het gebrek aan samenwerking tussen NGO's, actiegroepen, maatschappelijke organisaties en multinationale ondernemingen.
U nedostatku konsenzusa provodi se glasovanje.
indien nodig uitvoeringsregels vaststellen in overeenstemming met het Statuut en de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Unie overeenkomstig artikel 16, lid 3, van deze verordening
Ja sam u...
Ik zit in...
Ja sam sam u stanu.
Ik woon alleen.
Vidimo Izraela u pustinji u nedostatku poslušati Boga.
We zien Israël in de woestijn niet om God te gehoorzamen.
Ja sam uzrok svemu. Ja sam pucao u njega,
Hij deed 't omdat ik op 'm schoot.
Ja sam u milosti Boga, i ja sam sretan.
Ik leef in vrede met God, en dus in vrede met mezelf.
Ja sam u službi! I ja.
Ik ben in dienst.
Ispiši podatke o nedostatku
Debuginformatie dumpen
Ja sam zabrinut. Ja sam napet. Ja sam deprimiran.
Ik maak me zorgen, ik ben ongerust, ik ben depressief.
Ja sam nosio gore u stvari, ja sam nosio ništa.
Ik heb gedragen erger in feite, heb ik gedragen geen.
Samo govori u sebi, Ja sam dečko, ja sam dečko .
Zeg gewoon tegen jezelf dat je 'n jongen bent.
Ja sam! A, ja sam!
O, ik ben het.
Ja sam... ja sam Slater.
Ik ben een... ik ben een Slater.
Ja sam napunila, u njemu, Ja sam još uvijek uvučen u njega
Ik opgevuld, in hem, Ik ben nog steeds verscholen in Hem
Neuspjeh nazvati rezultate objekt konstruktora u nedostatku polimorfizma
Niet aannemer object resultaten te bellen in een gebrek aan polymorfisme
Hoćete li biti u nedostatku ovaj ured onda?
Wil je dit bureau dan?
U nedostatku detaljnih pravila proizvodnje iz stavka 1.
alle betrokken producten en stoffen zijn van plantaardige, algen , dierlijke, microbiële of minerale oorsprong, tenzij producten of stoffen van dergelijke oorsprong niet in voldoende hoeveelheden of kwaliteit of er geen alternatieven beschikbaar zijn
Ja sam u pravu.
Van buitenaf begin je niets.
Ja sam u Odboru.
Ik zit in het bestuur.
Ja sam u kaosu.
Ik zie er niet uit.
Ja sam mislio u...
Maar ik dacht...
Ja sam u manjini.
Ik ben in de minderheid.
Ja sam u žurbi.
Ik heb geen haast.
Ja sam ja.
Lk ben mezelf.
Sada razmišljamo o nedostatku energije.
We denken aan energieschaarste.
Ja sam ekonomist. Ja sam tužan.
Ik handel in somber.
Ja sam mačo, ja sam jak.
Ik ben macho, ik ben sterk.
Ja sam taj, ja sam taj,
Ik ben de beste.
Ja sam.. ja sam Crna Lisica!
Ik ben hem. Ik ben de Zwarte Vos!
To sam ja! Ja sam Fantomas!
Ik ben Fantomas.
Ja sam išao u kino sasvim sam.
Ik ging alleen naar de film .
Da, ja sam... siguran sam u to.
Hij verdient heel goed.
Ja sam u nevolji otkako sam političar.
Ik ben al in de problemen sinds ik een politicus bent.
U redu, ja sam glupa, izgubila sam.
Ik weet wel dat ik een sukkel ben.
U nedostatku ičega boljeg, najbolje bi bilo... otići u krevet.
Bij gebrek aan beter... ga ik maar naar bed.
Poslovnika o glasovanju u nedostatku jezičnih verzija odbija se.
Agendapunt 5 Gedeeltelijke herziening van het basisverdrag wijziging van de procedure tot herziening van het COTIF
Ja sam u istoj profesiji kao i Joe, samo što sam ja...
Ik zit in hetzelfde vak als Joe.
Ja sam gladna u boli.
Ik heb honger in pijn.
Ja sam uronio u njih.
Ik was er vroeger door gefascineerd.
Ja sam ništa u dan.
Ik heb niets te to dag te doen.
Ja sam stručnjak u misiji.
Als specialist.
Ovdje sam ja u uredu.
Dit ben ik op mijn werkplek.