Prevođenje "napomena komisija" na nizozemskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Nizozemac

Komisija - prijevod : Napomena - prijevod : Komisija - prijevod : Napomena komisija - prijevod : Napomena - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Napomena Komisija stopa za naše željene statusa oglasa je samo 8 .
Nota A De commissie tarief voor onze voorkeur status advertentie is slechts 8 .
Napomena
Melding
Napomena
Notitie
Napomena
Opmerkingen
Napomena
Toelichting
Napomena
Opmerking
Napomena
lammeren (tot de leeftijd van een jaar)
Napomena
bescherming van feta van Griekse oorsprong
Napomena
Bericht aan de lezer
Napomena
overig vervoer.Voor industriële processen Installatie van reductietechnologieën
Napomena
Uittreksel jaarverslag van ASI voor de periode 2012
Napomena
De EMAS verordening regelt niet de duur van schorsingen.
Napomena
Noot
Napomena
Wapens met gladde loop met een kaliber van 20 mm of meer, andere wapens met een kaliber groter dan 12,7 mm (kaliber 0,50 inch), werpers en toebehoren daarvoor, als hieronder, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor
Napomena
ML8
Napomena
huid 9
Napomena
achtergrondcontrole?
Napomena
Beperking van het volume geproduceerd afval
Napomena
A.5.2.
Napomena
Niet gebruikt.
Napomena
half achterstel bedoeld bij de onderverdelingen 02042250, 02044250, 02045019 en 02045059 het achterste deel van het halve geslachte dier dat alle beenderen, alsmede de poot omvat.
Napomena
hammen en delen daarvan
Napomena
Winning van ijzererts
Napomena
f. systemen voor interceptie of storing van mobieletelefooncommunicatie, en monitoringapparatuur daarvoor, als hieronder, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen
Napomena
Het specifieke brandstofverbruik in de WHSC, SFCWHSC, wordt overeenkomstig punt 5.3.3 van deze bijlage bepaald op basis van de overeenkomstig punt 4 van dit aanhangsel uitgevoerde tests.
Napomena
Marketingvergoedingen
Napomena
Deze methode geldt, na verwijdering van niet vezelbestanddelen, voor binaire vezelmengsels van
Napomena
INGETROKKEN VERORDENING MET DE ACHTEREENVOLGENDE WIJZIGINGEN ERVAN
Napomena
Onderzoek
Napomena
Gecomposteerd of vergist mengsel van huishoudelijk afval
Napomena
B. Voor de bepaling van het aantal ribben of delen van ribben bedoeld in onderdeel A worden slechts ribben of delen van ribben die aan de wervelkolom vastzitten in aanmerking genomen.
Napomena
schouders en delen daarvan
Napomena
a. winkelverkoop
Napomena
apparatuur ontworpen voor de ontwikkeling of productie van mobiele telecommunicatieapparatuur of systemen.
Napomena
DE WEERGAVEBIBLIOTHEEK VOOR INLAND ECDIS
napomena 2. u okviru napomena uz Prilog 1.
aanbestedingen van regionale en lokale aanbestedende diensten (aanbestedende diensten van bestuurlijke eenheden die vallen onder NUTS 2 en 3 en kleinere bestuurlijke eenheden, zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 1059 2003 (zoals gewijzigd)) met betrekking tot goederen, diensten, leveranciers en dienstverleners uit Australië
napomena 1. u okviru napomena uz Prilog 2.
i motorvoertuigen, zoals omschreven in de hieronder vermelde hoofdstukken van de gecombineerde nomenclatuur (GN)
napomena 2. u okviru napomena uz Prilog 2.
iii luchthavenfaciliteiten waarop deze bijlage van toepassing is
Napomena tvorca
Maker opmerking
Napomena 2.
Bereide additieven voor smeerolie, bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen
Napomena 3.
Industriële eenwaardige vetzuren bij raffinage verkregen acid oils
Napomena 4.
ex 3916 en ex 3917
Napomena 5.
Rubber en werken daarvan met uitzondering van
Napomena 6.
Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, van hout
Napomena 7.
ex Hoofdstuk 45