Prevođenje "označavanje" na nizozemskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Nizozemac

Označavanje - prijevod : Označavanje - prijevod : Označavanje - prijevod : Označavanje - prijevod : Označavanje - prijevod : Označavanje - prijevod : Označavanje - prijevod : Označavanje - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

OZNAČAVANJE OGRANIČENJA
Het Bureau houdt de lijst van nationale beperkingscodes bij.
Označavanje je iznimno važno, ali obvezno označavanje trenutno nije potrebna.
Labeling is uiterst belangrijk, verplichte etikettering, maar is momenteel niet verplicht.
Označavanje provjere napretka
Test voorgangslijst
Označavanje i sljedivost
Bepaling van rolweerstand
OZNAČAVANJE STATUSA REGISTRACIJE
Lidstaat van registratie (4) _ _
Mali, označavanje područja krvarenja
Klein, lokaliseren gebieden van bloeden
Za označavanje web stranice
Een webpagina als bladwijzer opslaan
lasersko označavanje polimera ili
b. een corrosiesnelheid lager dan 1 mm jaar in een 3  natriumchlorideoplossing in water, gemeten volgens ASTM Standard G 31 of gelijkwaardige nationale equivalenten
lasersko označavanje polimera ili
f. 'smeltextractie' en 'vergruizing'
Označavanje videozapisa anonimno je, ali morate biti prijavljeni kako biste upotrebljavali alate za označavanje.
Het markeren van video's is anoniem, maar u moet wel zijn ingelogd om de markeringstools te kunnen gebruiken.
6. Pakiranje i označavanje glavnih
6. Verpakking en etikettering eisen van de klant
Primjer certifikacijske oznake (skupno označavanje)
Koppelverlies Tl,in op de ingaande aandrijfas van de transmissie wordt berekend met
Za označavanje prethodno posjećene web stranice
Een eerder bezochte webpagina als bladwijzer opslaan
'M' za označavanje paketa kao automatski instaliranih
'M' om pakketten als automatisch geïnstalleerd te markeren
'm' za označavanje paketa kao ručno instaliranih
'm' om pakketten als handmatig geïnstalleerd te markeren
Primjer i dimenzije certifikacijske oznake (zasebno označavanje)
Testprocedure voor transmissies
Znakovi koji čine riječ za označavanje pri dvokliku
Woordtekens voor dubbelklik selectie
Za označavanje država članica upotrebljavaju se sljedeće oznake
SK Slowakije
ispunjavaju zahtjeve za označavanje i prezentaciju u pogledu
naam van het land van herkomst,
Označavanje jedinstvenim identifikacijskim oznakama na razini skupnog pakiranja
Dergelijke informatie mag alleen na de in lid 1 bedoelde gegevens worden geplaatst.
Označavanje za RPM spec datoteke, Perl, Diff i drugo
Accentuering van de syntaxis voor RPM Spec bestanden, Perl, Diff en nog veel meer
Različite boje cijevi prema DIN 2403 za označavanje bojama
Verschillende buiskleuren conform DIN 2403 voor kleurmarkering per toepassing
' M' za instalaciju paketa i označavanje paketa kao automatski instaliranih
' M' om pakketten te installeren en onmiddellijk als automatisch geïnstalleerd markeren
Lažni unos za označavanje promjena u widgetu sa stablom radnji
Dummyitem voor het aangeven van wijzigingen in een actieboom widget
Sljedeće se kratice upotrebljavaju za označavanje upotrijebljene opreme za osposobljavanje
Opleiding, tests en proeven (ME vleugelvliegtuigen)
Označavanje Losos ima posebnu masno peraje, vidi sliku. Pogledaj rad škole
Markering De zalm heeft een speciale vetvin, zie foto. Bekijk schoolwerk
Mali, označavanje područja krvarenja u koži i vlažne tkiva u tijelu.
Klein, lokaliseren gebieden van bloedingen in de huid en vochtige weefsels van het lichaam.
Stupa može biti izgrađen za označavanje važno mjesto u povijesti budizma.
Stupa kan ook worden gebouwd om een belangrijke plaats in de geschiedenis van het boeddhisme te markeren.
Ovaj opći pojam, ekcem, služi za označavanje raznih vrsta dermatitisa (upale kože).
Deze algemene term, eczeem, dient om aan te duiden van verschillende soorten dermatitis (huid ontstekingen).
NALJEPNICA ZA OZNAČAVANJE PREDANE PRTLJAGE REGISTRIRANE U ZRAČNOJ LUCI UNIJE (članak 44.)
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no 1 Wanneer de factuurverklaring wordt opgesteld door een toegelaten exporteur van de Unie in de zin van artikel 77, lid 4, van Uitvoeringsverordening (EU) 2015 2447, moet het nummer van zijn vergunning hier worden ingevuld.
Označavanje zemalja u kojima su vozila registrirana (znamenke 3 4 i pokrata)
Aanvragen van nieuwe codes worden ingediend bij de registratie instantie, die ze doorstuurt naar het Bureau.
0 0 Nema teme Ponude Mjesto s dobavljačima, sirovine, ambalažu, označavanje i prijevoz.
0 0 Geen onderwerpen Aanbiedingen Plaats met leveranciers, grondstoffen, verpakking, etikettering en vervoer.
Umjetna trava u obliku podloga za sportske terene, uključujući crte za označavanje, nesastavljena
Andere machines en toestellen voor de landbouw, de tuinbouw, de bosbouw, de pluimveeteelt of de bijenteelt, kiemkasten met mechanische of met thermische uitrusting, alsmede broedmachines en kunstmoeders voor de pluimveeteelt
Imaging testovi poput ultrazvuka i x ray također može koristiti za označavanje unutarnje nemire.
Beeldvormende onderzoeken zoals echografie en X ray kan ook worden gebruikt om storingen binnen lokaliseren.
Što mogu učiniti da izbjegnem označavanje elektroničke pošte Erasmus OLS a kao neželjena pošta?
Wat kan ik doen om te voorkomen dat e mail van Erasmus OLS wordt gemarkeerd als ongewenst?
DIO 4. OZNAČAVANJE ZEMALJA U KOJIMA SU VOZILA REGISTRIRANA (ZNAMENKE 3 4 I POKRATA)
PRK (1)
Postavi kao zadani ključ Označavanje ove opcije postavlja novostvoreni par ključeva kao zadani par kjučeva.
Instellen als standaardsleutel Als u deze optie selecteert wordt het nieuwe sleutelpaar als standaard sleutelpaar ingesteld.
Bok, Vidim u FAQ da postoji zeleni, žute ili crvene boje za označavanje stanja prijevod.
Hi , Ik zie in de FAQ dat er een groene , gele of rode kleur voor de vertaling status aan te geven .
Bok, Vidim u FAQ da postoji zeleni, žute ili crvene boje za označavanje stanja prijevod.
Hi, Ik zie in de FAQ dat er een groene, gele of rode kleur voor de vertaling status aan te geven.
Pojam abiotrophy se koristi za označavanje gubitak funkcije zbog degeneracije stanica ili tkiva bez poznatih razloga.
De term abiotrophy wordt gebruikt om het verlies van functie als gevolg van degeneratie van cellen of weefsels aan te duiden zonder bekende redenen.
Ograničenje obrade je označavanje spremljenih osobnih podataka s ciljem da se ograniči njihova obrada u budućnosti.
Het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.
Označavanje kampanja pratite konverzije na banner oglasima, u marketingu putem e pošte i na drugim marketinškim inicijativama.
Campagnes coderen houd conversies bij voor banneradvertenties, e mailcampagnes en andere marketinginitiatieven.
Slovo A se koristi za označavanje jedinice troškove (kredit od francuskog), ekvivalent na znak ( ) na engleskom jeziku.
De letter A wordt gebruikt om te verwijzen naar kosten per eenheid (een lening van de Franse nationaliteit), gelijkwaardig aan het at teken ( ) in het Engels.
Pojam rastu mišićne mase obično se koristi od strane bodybuilders za označavanje postupak strukture čistog mišića, bez masti.
De term groeiende spiermassa wordt vaak gebruikt door bodybuilders de werkwijze van het bouwen pure spieren duiden, geen vet.
Prvi igrač koji se koriste za označavanje čizme na terenu, tako da boot je dodan kako bi ime.
De eerste spelers gebruikt laarzen ter gelegenheid van het gebied, dus boot is toegevoegd aan de naam.