Prevođenje "preko najmanje" na nizozemskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Nizozemac

Preko - prijevod : Najmanje - prijevod : Preko - prijevod :
Via

Preko - prijevod : Preko - prijevod : Preko - prijevod : Najmanje - prijevod : Najmanje - prijevod : Najmanje - prijevod : Najmanje - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Preko krova kod kuće traje najmanje 30 _40 od topline .
Via het dak thuis loopt van ten minste 30 _40 van de warmte .
b. sposobnost premošćivanja preko vrha vruće ćelije debljine stijenke od najmanje 0,3 m (rad preko stijenke).
Forceer (spin forming) of vloei (flow forming) draaibanken, anders dan bedoeld in 2B009, 2B109 of 2B209, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor.
Zahtijeva dugo (preko 50m) cijevi zakopane na dubini od najmanje dva metra .
Hiervoor is een lange (meer dan 50m) leidingen begraven op een diepte van ten minste 2 meter .
Toplina cijevi Zahtijeva dugo (preko 50m) cijevi zakopane na dubini od najmanje dva metra .
Heat Pipe Hiervoor is een lange (meer dan 50m) leidingen begraven op een diepte van ten minste 2 meter .
Kao rezultat Malongovih naredbi prijevoz zaliha hrane preko rijeke Nil spriječen je u trajanju od najmanje dva tjedna.
Malong was van 23 april 2014 tot mei 2017 chef van de generale staf van het SPLA.
Kao rezultat Malongovih naredbi prijevoz zaliha hrane preko rijeke Nil spriječen je u trajanju od najmanje dva tjedna.
In zijn eerdere functie van chef van de generale staf heeft hij het conflict in Zuid Sudan uitgebreid of verlengd door middel van schendingen van het Akkoord over het staken van de vijandelijkheden en schendingen van de overeenkomst van 2015 over de oplossing van het conflict in Zuid Sudan (ARCSS).
najmanje
ten minste
Najmanje
Tenminste
najmanje
Minimaal
najmanje
III.
najmanje
Finland toegestaan tot en met 31.12.2018
sinkronizirani ručni mjenjač ili SMT znači ručno upravljani mjenjač kojim se mogu odabrati najmanje dva prijenosna omjera preko sinkrona.
Bij planetaire transmissies met koppelomvormer en bij transmissies met meer dan twee wrijvingskoppelingen mag de olietemperatuur aan de aftapplug niet hoger zijn dan 93  C zonder retarder of 97  C met retarder.
Najmanje omiljene
Minst favoriete nummers
Najmanje igrača
Minimum aantal spelers
Ni najmanje.
Niet in het minst.
Najmanje devedeset...
We schatten 97, 6...
Najmanje dvije.
Op z'n minst een paar jaar.
Najmanje toliko.
Zeker zoveel.
Ni najmanje.
Helemaal niet meisje, helemaal niet.
Ni najmanje?
Helemaal niet?
Ni najmanje.
Niet in het minst.
Ni najmanje.
helemaal niets.
Ni najmanje.
Niet in het minst.
Najmanje 15000.
Minstens 15.000 dollar.
Ni najmanje.
Natuurlijk niet.
Ne, najmanje...
Nee, tenminste...
Najmanje 50.
Minstens 50!
Najmanje 3,000 .
Minstens 3000.
Najmanje 200.
Minstens 200.
Najmanje četiri
Na de leverexcisie is het karkas beschikbaar voor het meten van de histologie van de geslachtsklier en de secundaire geslachtskenmerken.
Najmanje dvije
Monsters
najmanje 79
De overgebleven stroop wordt B stroop genoemd en bevat circa 75  suiker (op droge stofbasis) en relatief meer niet suikers.
najmanje 70
Voor de productie van suikerstroop wordt de B stroop als grondstof gebruikt.
Najmanje 82
Niet detecteerbaar met triglycerideanalyse
najmanje 0,5
De kolommen Test , Montage en Goedkeuring dienen alleen ter informatie en mogen worden weggelaten in het inlichtingenformulier dat bij de goedkeuringsinstantie wordt ingediend.
Neki grijanje je dobiti od naših najbližih susjeda iz svakog smjera Preko krova kod kuće traje najmanje 30 _40 od topline .
Sommige verwarming is te verkrijgen van onze naaste buren van elkaar richting Via het dak thuis loopt van ten minste 30 _40 van de warmte .
Ako izvana petlja torrfilt i insekti, Vas savjetovati o jednoj PDV ručnik preko helmen najmanje jednu minutu za to bude čist.
Als extern loop torrfilt en insecten, raden wij u aan de ene vat handdoek over helmen gedurende ten minste één minuut voor het feit dat het schoon.
Nije u najmanje.
Niet in het minst.
Ne, ni najmanje.
Absoluut niet.
Trebamo najmanje 1800 .
We hebben zeker 1800 nodig.
Najmanje 100 kilograma.
Minstens 100 kilo.
Ne, ni najmanje.
Verre van.
Najmanje šest mjeseci.
Minstens zes maanden.
Najmanje pola milijuna.
Minstens een half miljoen.
najmanje triju članova.
Regels in verband met de functie van de uitvoerend directeur en de hoge functionarissen worden opgenomen in het reglement van orde, waarin met name de hun toegewezen taken worden vastgesteld.