Prevođenje "prijeći ga" na nizozemskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Nizozemac

Prijeći - prijevod : Prijeći ga - prijevod :
Ključne riječi : Zake Oversteken Overheen Steken

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Moramo ga prijeći.
Zout. Het is een zoutmeer.
Prijeći će granicu, a mi ga nećemo sustići.
Tegen we daar zijn is hij de grens al over. Ja, sir.
Ako treba da prijeđem otrovno more da bi ga našao, prijeći ću ga.
Al moet ik de giftige zee oversteken, ik zal hem vinden.
Mislio je da će ga prijeći jer ondje nema vode.
Hij voelde zich bedrogen door Smith. Je hebt nu eenmaal water nodig voor wat je ook maar teelt. Er was nooit water op Adobe Flat.
Kliknite na auto kako bi ga prijeći most za prazne zone.
Klik op een auto te maken over de brug naar de lege zone.
Nije ga bilo lako prijeći... ali uz malo Neptunove pomoći, uspio je.
Hij kwam er moeilijk overheen... maar met hulp van Neptunus ging 't wel.
Moramo prijeći rijeku.
We moeten de rivier oversteken.
Ne možeš prijeći.
Daar kun je niet oversteken.
Htio me prijeći.
Hij wilde me oplichten.
Prijeći će Geronimu.
Dan zullen ze Geronimo volgen.
Prijeći ćeš Sinaj?
Steek je de Sinaï over? Waarom niet'?
Možemo ga prijeći pješice ili na konjima, ali kola sa sjemenjem neće se probiti.
Een hele slechte weg. Ter voet of met een paard kunnen we het redden, maar het is mijn mening... dat de wagens het niet kunnen redden.
'Vi ćete prijeći cestu.'
'Gij zult de weg oversteken.'
Možeš je začas prijeći.
Waarom ga je er niet vandoor?
Prijeći ću na stvar.
Ik zal terzake komen.
Prijeći ću na stvar.
Laat me ter zake komen.
Prijeći ćemo u rezervat.
We zullen verhuizen naar het reservaat.
Ne pokušavaj nas prijeći.
Ik zei Mond dicht. Probeer ons niet voor de gek te houden.
Moramo prijeći veliko područje.
We moeten nog ver.
Ovdje planirate prijeći rijeku?
Van plan om de rivier over te steken?
Ne mogu prijeći pristanište?
Niet over de steigers?
Lakše ćete prijeći granicu.
En je bent in een wip bij de douane.
Ne smijemo prijeći granicu.
We mogen niet de grens over.
Najprije, moramo prijeći osnovni prag
58 00 01 41,987 amp gt 00 01 42,615 Makkelijk!
Sada ćemo prijeći na pet.
Laten we verder gaan met vijf.
Idemo sad prijeći na kosinus.
Laten we over alle functies stappen. Laten we eens zien wat de cosinus van theta is.
Sada ćemo prijeći na naplatu.
Nu kijken we naar de beloning.
Zasad ću prijeći preko toga.
Geboren in een luchtballon, hè?
Prijeći ćemo rijeku i trčati.
We steken de rivier over en gaan ervandoor.
Morate prijeći u veću brzinu.
Schakel maar een tandje bij.
Ja ne želim prijeći granicu.
Ik ga de grens niet over.
I mi ćemo prijeći rijeku.
We steken ook de rivier over.
Bolje je odmah prijeći na...
Ik ga direct naar Johannes...
Prijeći ćemo preko vlastita kabela!
We varen terug over onze eigen sleeplijn.
Prijeći ćemo preko svoga kabela!
Zo snijden we onze sleeplijn door.
Prijeći će granicu jednog dana.
Een dezer dagen gaat het mis.
Mislim da ovdje možemo prijeći.
Ik denk dat we er hier door kunnen.
Hoćete li prijeći na stvar?
Wilt u ter zake komen?
Nitko ne može prijeći Alpe.
Dat kan niet.
Ne morate prijeći preko toga.
Dit mag niet ongestraft blijven.
Trebamo prijeći preko pustinje, Sir.
We moeten 'n stuk woestijn door, sir.
Možete iz ljubavi prijeći na mržnju.
Je kunt van liefde naar haat gaan.
Tada ćemo prijeći na sljedeću paradigmu.
Dan gaan we naar het volgende paradigma.
Prijeći ću na tabu broj dva.
Ik ga verder met taboe nummer twee.
Sada zamislite da morate prijeći cestu.
Beeld je in dat je een straat moet oversteken.