Prevođenje "raspirivanja mržnje" na nizozemskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Nizozemac

Raspirivanja - prijevod : Raspirivanja mržnje - prijevod :
Ključne riječi : Haat Haten Woede Angst Hart

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

O ljubavi mržnje!
O liefdevolle haat!
Bila je puna mržnje.
Ze zat boordevol haat.
Imamo onaj odnos ljubavi i mržnje.
We hebben een beetje een haat liefde verhouding.
borba protiv rasne i vjerske mržnje
religieuze en rassenhaat te bestrijden
Animacija Pet činjenica protiv mržnje izbjeglica
Animatie Vijf feiten tegen vluchteling haat
riječima me mržnje okružuju, bezrazložno me napadaju.
De haat druipt van hun woorden af en zij zijn opstandig tegen mij, zonder enige reden.
Moj život bolje je završila njihova mržnje
Mijn leven waren beter beëindigd door hun haat
Imam interes za vaš mržnje u postupku,
Ik heb een interesse met de stappen van uw haat's,
Neki su ga čak nazvali govorom mržnje .
Zelfs het woord haatpreek werd gehanteerd.
Nemate pojma koliko je moćna energija mržnje.
Jullie hebben geen idee hoe krachtig de energie van haat is.
što je dovelo do ljubomore i mržnje.
wat leidde tot jaloezie en haat.
To je nosilo jako mnogo mržnje, sestro.
Daar heb je een hoop haat voor nodig gehad zus.
Canker'd s mirom, u sklopu svoje canker'd mržnje
Canker'd met vrede, naar uw canker'd haten deel
LADY CAPULET Accurs'd, nesretno, jadna, pun mržnje dan!
LADY Capulet Accurs'd, ongelukkig, ellendige, hatelijke dag!
Bez mržnje prema ikome i ljubavlju prema svima.
Niet met kwaadheid maar, met liefdadigheid voor iedereen.
Juliet Moja jedina ljubav iznikla iz mog samo mržnje!
JULIET geveerde Mijn enige liefde van mijn enige haat!
Moje ime, dragi sveti, je pun mržnje u sebi,
Mijn naam, lieve heilige, kwetsend is voor mezelf,
I obratno, pismo puno mržnje što se događa svakodnevno
Andersom als iemand me haatmail stuurt dat gebeurt elke dag zeg ik
Ne smije biti ni izvora mržnje u njihovom porazu.
Er mag geen haven van haat zijn in hun nederlaag.
Ono što ne možete shvatiti... to je snaga mržnje.
Maar wat niet in je macht ligt te begrijpen is de kracht van de haat
Povećanja napora s ciljem istrage i odgovora na slučajeve govora mržnje i zločina iz mržnje i kako bi se žrtvama zajamčio djelotvoran pristup pravosuđu.
voortzetten van de werkzaamheden inzake het waarborgen van de vrijheid van meningsuiting en de onafhankelijkheid van de media, overeenkomstig de aanbevelingen van de Raad van Europa, de Europese Unie en de OVSE
Vrijeme ljubljenja i vrijeme mržnje vrijeme rata i vrijeme mira.
een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten een tijd van oorlog en een tijd van vrede.
Mark Zuckerberg govori u prilog muslimana nakon tjedan dana '' mržnje
Mark Zuckerberg spreekt ter ondersteuning van de moslims na week van 'haat'
Otpustite negativne emocije poput mržnje, diskriminacije, ljutnje, krivnje srama itd.
Jullie laten negatieve emoties zoals haat, discriminatie, boosheid, schuld schaamte, etc. los.
Počeo sam dobivati ogromne količine mailova mržnje, čak i prijetnje smrću.
En dus begon ik ontstellende hoeveelheden haatmail te krijgen, zelfs doodsbedreigingen.
Možda bi tada nemani sumnje i mržnje... prestale proždirati moju dušu.
Misschien zou m'n ziel dan niet meer door twijfel en haat verteerd worden.
Da li je ikada ranije ljudsko biće izgovorilo takve riječi mržnje?
is zo'n hatelijk iets ooit eerder door een mens geuit?
U svijetu punom mržnje čovjek koji zna to pravilo ima veliku prednost.
In deze wereld van haat een gouden regel.
Ljubav je ta koja pobjeđuje... i stara, lijeva ruka mržnje je poražena!
En de linkerhand haat is verslagen.
Svjedočim nema mržnje, blagoslovio čovjeka, za, evo, moj zagovor također steads moj neprijatelj.
Ik koester geen haat, gezegend mens, want zie, mijn voorspraak ook steads mijn vijand.
Mislio sam da mržnje, odvratno. Ali ti je rekao da je apsolutno top
Ik dacht dat het hatelijk, afschuwelijk. Maar je zei dat het was echt top
U prisutnosti ljutnje, bijesa, mržnje, ljubomore, DNA je postajala zgrčen poput malog čvora.
In de aanwezigheid van boosheid, woede, haat, jaloezie, werd het DNA zo strak gespannen als een kleine knoop.
Neka vaš život, dječice, bude odsjaj Božje dobrote a ne mržnje i nevjere.
Moge je leven, mijn lieve kinderen, een afspiegeling van Gods goedheid zijn en niet van haat en ontrouw.
Ljudi koji su podržavali ovu kampanju mržnje su postigli ono što su htjeli.
De mensen achter deze haatcampagne hebben hun zin gekregen.
A ubiti ti dama, također, da živi u tebi, obavljajući prokleti mržnje na sebi?
En doodt uw dame, ook, dat leeft in u, Door dit te doen verdomde hekel aan jezelf?