Prevođenje "više moguće" na nizozemskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Nizozemac

Više - prijevod : Više - prijevod : Više - prijevod : Više - prijevod : Moguće - prijevod : Više - prijevod : Više - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Začeće više nije moguće.
Bevruchting is niet langer mogelijk.
Fizički je moguće više vježbati.
Het is fysiek mogelijk om meer te sporten.
Međutim, to više nije moguće.
Dit is echter niet meer mogelijk.
Postoji više od jedne moguće podudarnostiName
Er is meer dan één mogelijke overeenkomstName
O. Da, što je više moguće.
13 25 Why doesn't brand help you build your business?
Samo ga proširite što je više moguće.
Smeer het gewoon zo breed mogelijk uit.
Moguće je napisati više od jednog odgovora.
Als het product tijdens de productie kan worden geïdentificeerd als luchtvracht of luchtpost met bestemming EU of EER, moet de entiteit aantonen dat maatregelen zijn genomen om de luchtvracht of luchtpost in dit stadium te beschermen tegen manipulatie door onbevoegden of sabotage.
Više je moguće da je to loš rječnik.
Het zal veeleer een slecht woordenboek zijn.
Ali to više neće biti moguće u budućnosti.
Maar het zal niet meer mogelijk zijn in de toekomst.
Trebamo li samo seks sa što više žena što je više moguće?
Moeten we gewoon seks hebben met zoveel vrouwen als mogelijk?
Prikupiti što više blaga što je više moguće u ovoj igri sladak životinja!
Verzamel zo veel mogelijk schat in deze schattige dieren spel!
Je li je moguće da tu ima nešto više?
Kan het zijn, dat hier méér aan de hand is?
Čak de 500x oklada er joj je više moguće.
Zelfs de 500x je inzet er haar mogelijk.
Cilj je jasno koliko komada što je više moguće.
Het doel is op te klaren even vele stukken als mogelijk.
Hotshots Ocjena manay točku kao što je više moguće...
Hotshots Gast als manay punt mogelijk voor het tijdstip is
Moguće je da imaju više od jednog mozga. 2?
Uit onze evolutie blijkt dat meer dan één brein mogelijk is.
Vrsta djelatnosti moguće je prijaviti više od jedne djelatnosti
overige
Dodajte dodatnu oznaku u izvještaju. Moguće je odrediti više puta.
Voeg een extra tag aan het rapport toe. Dit kan meerdere keren worden opgegeven.
Pokazat će mo ovaj film što više ljudi je moguće
We gaan ervoor om deze film aan zoveel mensen mogelijk te laten zien
A u kemijski složenijem svemiru, moguće je napraviti više stvari.
In een chemisch complexer universum, is het mogelijk om meer dingen te laten ontstaan.
Chinese CheckersCilj je jasno koliko komada što je više moguće.
Chinese CheckersHet doel is op te klaren even vele stukken als mogelijk.
Dakle, možemo zaključati dolje trgove prometa što je više moguće.
Dus we blokkeren rijbanen zoveel mogelijk.
Raste na grmlju, visoko u planinama, što je više moguće.
Het groeit aan struiken, hoog in de bergen, zo hoog mogelijk.
Temperaturni gradijent odgovara 1  C min što je više moguće.
De test moet 12 uur duren.
Super Riba Prikupiti što više blaga što je više moguće u ovoj igri sladak životinja!
Super Fish Verzamel zo veel mogelijk schat in deze schattige dieren spel!
Ovaj dokument je sastavljen od više datoteka. Jednoj ili više od tih datoteka nije moguće pristupiti.
Dit document bestaat uit meerdere bestanden. Een van deze bestanden kan niet benaderd worden.
Da bi to izveli, potrebno nam je više ljudi i više konja, koliko god je moguće.
En daar hebben we meer mannen en paarden voor nodig.
Ako pogledamo u budućnost, ovakve će promjene biti sve više moguće.
Als we vooruit kijken, zullen dit soort veranderingen in toenemende mate mogelijk gaan worden.
Naporno smo radili da ih napravimo živima što je moguće više.
We werkten dus heel hard om ze zo levensecht mogelijk te maken.
Otvorite usta što je moguće više dok nisu u obliku kvadrata.
Doe je mond open, zo wijd mogelijk, in de vorm van een vierkant.
Golf kec Uzmite onoliko rupa in one što je više moguće...
Golf Ace Haal zoveel hole in zijn mogelijk in deze golf...
Gun Down The Gungan Gungun ubiti što je više moguće unutar...
Gun Down The Gungan Gungun doden zo veel mogelijk binnen de termijn
U vašem je interesu da prikupite što je više moguće informacija.
Het is in jullie belang om zoveel mogelijk ware informatie te verkrijgen.
Da bih te, što je više moguće poštedeo bola biću kratak.
Om je zo veel mogelijk pijn te besparen, zal ik kort zijn.
Moguće je i naknadno priključivanje turbine s protutlakom ili više njih.
De anoxische anaerobe biologische behandeling voor de verwijdering van kwik wordt in combinatie met andere technieken toegepast