Prevođenje "drvo štap" na perzijskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Persijski

štap - prijevod : štap - prijevod : štap - prijevod : štap - prijevod : Drvo - prijevod : štap - prijevod : Drvo - prijevod : Drvo štap - prijevod : štap - prijevod : štap - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Štap, gIupane. Donesi štap.
چوبرودنبالکن، پسر.
Uvjek me predstavljaš kao metlu, jarbol, štap, drvo za loženje.
تو هميشه از من براي نقش جارو، پايه و چوب و ترکه استفاده مي کني.
drvo
درخت
Drvo
چوب
Drvo.
چوب
Drvo!
درخت !
Drvo!
درخت.
Drvo!
درخت
Drvo!
آه!
Drvo?
درخت!
Drvo?
درخت
Njegov štap!
عصاش!
Što, štap?
چي ،عصاش
G. Štap.
آقای چوب .
Uzmite štap.
چه کار مي کنيد
Uzmite štap.
عصا رو بگيريد مي خوام برم دستشويي
PogIedaj, štap.
بهونه در مياري
PogIedaj štap.
ببين، چوببازي. اينچوببازيروببين . چوببازي،احمق.
PogIedaj štap.
چوب بازيروببين .
Ne štap!
نه، نه، نه، نه بيخيال عصا شو
Spusti štap.
اون چوب رو ولش کن.
Spusti štap.
چوب رو ولش کن.
Vaš štap.
. عصات
Njegov štap.
. عصاش
Štap, brzo! Daj! Daj mi štap!
قلاب، زود باش اون قلابو بده به من
Drvo mrtvih.
درخت مرگ
Vidi drvo.
درخت رو ببين.
Pogledaj drvo.
درخت، درخت رو ببين.
Kao drvo?
درخت
Pa, drvo.
همون درخته.
Drvo pada u šumi. Drvo pada...
درخت ها تو جنگل میافتن...
Dobro, drugi štap...
خوب، يه عصاي ديگه پس. تو گفتي يه سري مشکلات بينايي داري.
Onaj zlatni štap!
! اون چيز طلايى !
Više nemaš štap.
تو ديگه از عصا استفاده نميکني
Svijetlo drvo 1color
قهوه ای ۱color
Svijetlo drvo 2color
قهوه ای ۲color
Svijetlo drvo 3color
قهوه ای ۳color
Svijetlo drvo 4color
قهوه ای ۴color
...u veliko drvo.
به يه درخت بزرگ
Daj mi taj štap.
اين اعصا رو بده به من
Belloqov štap je predugačak.
تو کاملا مطمئني ? چوب بلاک خيلي بلنده.
Daj mi tvoj štap.
حالا جوب رو بده به من
Ti si hodajući štap.
تو يه چوبي هستي که راه مي ره.
On je štap glupane.
اون يه چوبه، احمق.
Ukrali ste kardinalov štap?
تو چوب گلف کاردينال رو دزديدي