Prevođenje "energija kondenzator za pohranu" na rumunjskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Rumunski

Energija - prijevod : Energija - prijevod : Energija - prijevod : Kondenzator - prijevod : Kondenzator - prijevod : Energija - prijevod : Kondenzator - prijevod : Energija kondenzator za pohranu - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Vodoravno položeni kondenzator
Condensator aliniat orizontal
Kondenzator dimnih plinova
Evacuare printr un turn de răcire
Uređaj za pohranu
Unitate de stocare
Za vas inženjere ovdje, na nju je spojen i kondenzator.
Pentu cei care sunt ingineri, exista un condensator atasat la el.
ukupni prostor za pohranu veličina kategoriziranih datoteka slobodni prostor za pohranu ostalo
capacitate de stocare totală dimensiune categorii de stocare spațiu de stocare liber altele
Za pohranu i grijanje
Pentru depozitare şi de încălzire
rokovima za pohranu podataka
destinatarii datelor cu caracter personal
plovila koja se rabe samo za pohranu goriva i pohranu općenito
navelor care nu sunt utilizate pentru transportul mărfurilor, precum navele de pescuit, dragele, atelierele plutitoare, casele plutitoare și ambarcațiunile de agrement.
Ima dovoljno prostora za pohranu.
Nu este suficient spaţiu de stocare.
Imate lijepo mjesto za pohranu.
Aveţi o magazie bună aici.
Poluvodički uređaji za pohranu podataka
Aparate de radiotelecomandă
poluvodički uređaji za pohranu podataka
Condensatoare fixe destinate rețelelor electrice de 50 60 Hz, cu o putere reactivă de minimum 0,5 kvar (condensatoare de putere)
poluvodički uređaji za pohranu podataka
Subansamble electronice pentru a fi încorporate în mașinile automate de prelucrare a datelor
Poluvodički uređaji za pohranu podataka
Alte unități de intrare sau de ieșire, care conțin sau nu unități de stocare în același corp
poluvodički uređaji za pohranu podataka
Alte vehicule, având doar motor cu pistoane cu combustie internă cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel)
Energija dodataka za mršavljenje
Energie Suplimente pentru slabire
Nepomukova usluga uklonjivih uređaja za pohranu pruža pristup Nepomukovim metapodacima na uklonjivim uređajima za pohranu. Name
Name
3) uzeti manje prostora za pohranu.
3) Ia mai puțin spațiu de stocare.
Korištenje FTP prostora za pohranu trupaca
Folosi FTP spaţiu pentru a stoca jurnalele
Prikaz ili nadogradnja plana za pohranu
Vedeți Actualizați planul pentru spațiul de stocare
Očica za vješanje omogućuje praktičnu pohranu.
Orificiul pentru agăţat permite o depozitare practică.
Rokovi za pohranu operativnih osobnih podataka
Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri
Rokovi za pohranu operativnih osobnih podataka
datele operaționale cu caracter personal sunt încă necesare pentru a fi arhivate în interes public sau în scopuri statistice.
Omogući pohranu
Activează cache ul
Onemogući pohranu
Dezactivează cache ul
Pouzdana energija za cijeli svijet
Energie fiabila pentru tot globul
Potrošena energija za puhanje sušenje
Rata de evaporare în timpul fierberii mustului
energija iz obnovljivih izvora ili obnovljiva energija znači energija iz obnovljivih nefosilnih izvora, primjerice energija vjetra, solarna energija (toplinska i fotonaponska) te geotermalna energija, energija iz okoliša, energija plime, oseke i druga energija oceana, hidroenergija, biomasa, plin dobiven od otpada, plin dobiven iz uređaja za obradu otpadnih voda i bioplin
instrumente financiare înseamnă un instrument financiar astfel cum este definit la articolul 2 punctul 29 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018 1046 al Parlamentului European și al Consiliului
20 šareni uređaj za pohranu mobilnih ploča.
20 bord dispozitiv de stocare colorat mobil.
20 Sklopivi prirodno mobilni uređaj za pohranu.
20 pliere dispozitiv de stocare natural mobil.
30 Sklopivi prirodno mobilni uređaj za pohranu.
30 pliere dispozitiv de stocare natural mobil.
Integrirana očica za vješanje omogućuje praktičnu pohranu.
Orificiul integrat pentru agăţat permite o depozitare convenabilă.
Kompatibilni sustavi za pohranu i razmjenu podataka
nu vând datele niciunei părți terțe.
Primjenjuje se protokol uzorkovanja za pohranu podataka.
metodele utilizate pentru colectarea datelor
Objekti za pohranu stajskoga gnoja i kapacitet
Rotația culturilor pe terenuri arabile
energija plime i energija morskih tokova
O parte terță independentă efectuează o reexaminare cu privire la proiect, fie separat, fie ca parte integrantă a planului de proiect care este pus la dispoziția publicului larg, astfel cum este publicat pe site ul internet al autorității naționale.
Energija
Energie
ENERGIJA
ENERGIE
Energija
Energia
Energija
a promova comerțul și investițiile în domeniul energiei la nivel mondial
energija,
Deșeuri
Energija
Utilizarea terenurilor în ceea ce privește biodiversitatea
Energija
material în tone milioane EUR
ENERGIJA
Acid alfa linolenic
Energija
utilizarea de sisteme de transfer de căldură și sisteme de recuperare a căldurii, atunci când este posibil (de exemplu, aparate frigorifice pentru lapte)