Prevođenje "neopravdano pesimistični" na rumunjskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Rumunski

Neopravdano - prijevod : Neopravdano - prijevod : Neopravdano - prijevod : Neopravdano pesimistični - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Meni su pesimistični.
Pesimiste, adică !
Su sve više pesimistični o najprije naći.
Sunt tot mai pesimiste despre şansa de a fi găsit.
ne uskraćuje informacije neopravdano
Fiecare parte se asigură că informațiile înregistrate în temeiul alineatului (5) sunt accesibile la cerere punctului focal mondial pentru schimbul de informații, sub rezerva dispozițiilor alineatului (9), printr o interfață electronică standard securizată cu punctul central național și sau regional.
Neopravdano zaustavljanje postupka povrata
EF 2016 controale la fața locului zone de interes ecologic
Neopravdano priznata organizacija proizvođača Katalonija
Lapte Laptele distribuit în școli
Psihijatrijski gledano, bilo je posve neopravdano.
Din punct de vedere psihiatric, da.
Ne sudi nikoga neopravdano, po onom što si čuo.
Nu judecăm pe nimeni în grabă.
Osobito se žalbeni postupci ne bi smjeli neopravdano oduljiti.
Această procedură nu aduce atingere procedurii de notificare prevăzută de Directiva (UE) 2015 1535, și nici prerogativelor Comisiei privind încălcarea dreptului Uniunii prevăzute de TFUE.
Bugarska mora uvesti pravne lijekove za žrtve neopravdano dugih sudskih procesa.
Bulgaria trebuie să introducă remedii legale pentru victimele procedurilor nerezonabil de lungi.
Nadležna tijela ne smiju neopravdano ograničavati pružanje pristupa RLAN ovima javnosti
La stabilirea amplorii extinderii dincolo de primul punct de concentrare sau de distribuție, autoritatea națională de reglementare ține seama în cea mai mare măsură de orientările relevante ale OAREC.
Kosovski Srbi, s druge strane, ostaju pesimistični. Samo 20 posto njih predviđa bilo kakav gospodarski napredak u istom vremenskom razdoblju.
Sârbii kosovari, pe de altă parte, rămân pesimişti, doar 20 anticipând vreun fel de îmbunătăţire economică în aceeaşi perioadă de timp.
Stoga se ne bi trebalo smatrati da ona ima neopravdano narušavajući učinak.
Fern a transmis comentarii în numele a șapte organizații 35 , indicând că estimările reduse folosite pentru factorul de încărcare și estimările ridicate pentru costul combustibilului vor conduce la supracompensare.
Nadležna tijela ne smiju neopravdano ograničavati postavljanje bežičnih pristupnih točaka kratkog dometa.
impunerea unor obligații ar afecta viabilitatea economică sau financiară a instalării unei rețele noi, în special prin proiecte locale de dimensiuni mai mici.
Niska razina stranih ulaganja uvelike je uzrokovana lošim međunarodnim imageom Albanije neopravdano lošim.
Nivelul scăzut de interes străin se datorează în mare parte faptului că imaginea internaţională a Albaniei nu este prea bună în mod greşit.
Arben Gashi, predsjednik zakonodavnog odbora parlamenta, izjavio je za SETimes da je odgađanje neopravdano.
Arben Gashi, purtătorul de cuvânt al comisiei legislative a parlamentului, a declarat publicaţiei SETimes că amânarea este nejustificată.
Uzgoj djeci, adolescentima postati neopravdano uzrujano ili agresivno i pate od druge probleme s ponašanjem.
Tot mai mare de copii, adolescenţi nejustificat deveni iritat sau agresiv şi suferă de alte probleme de comportament.
Ako ipak dođe do toga, konkretni državljanin treće zemlje ne bi se trebao neopravdano kažnjavati.
Același lucru este valabil în cazul în care statele membre trebuie să acorde un drept de ședere, de exemplu, ca urmare a prezentării unei cereri de azil.
Komisija je stoga zaključila da se može utvrditi ekonomska prednost od koje EDP neopravdano ostvaruje korist.
În al doilea rând, EDP susține că metodologia stabilită prin Decretul lege nr. 226A 2007 este obiectivă și se bazează pe principii de calcul economic general acceptate.
Provjere o tome poštuju li regionalni uredi kriterije priznavanja organizacija proizvođača neopravdano isplaćena potpora organizaciji proizvođača x
Dezvoltare rurală, FEADR (2014 2020), investiții beneficiari publici
Međutim, način na koji države članice primjenjuju te odredbe ne bi trebao dovesti do neopravdano nižeg obračunavanja.
Pentru perioada de referință 2000 2009, nivelul mediu raportat al absorbțiilor prin absorbanți generat de terenurile forestiere a fost de 372 de milioane de tone echivalent CO2 pe an la nivelul întregii Uniuni.
Suprotno onome što je predviđeno Direktivom, poljski zakon neopravdano drugačije tretira održiva biogoriva i sirovine različitog zemljopisnog podrijetla.
În mod contrar dispozițiilor din directivă, legislația poloneză tratează biocombustibilii și materiile prime durabile în mod diferit, în funcție de diferitele origini geografice, în mod nejustificat.
Jedan kineski proizvođač izvoznik tvrdio je da je većina podataka za utvrđivanje dampinške marže neopravdano držana u povjerljivosti.
Practica Comisiei în urma hotărârilor OMC în cauza Comunitățile Europene  Măsuri antidumping definitive privind anumite elemente de fixare din fier sau oțel din China 5 este cea conform căreia pentru toate tipurile exportate de producătorul exportator ar trebui să fie identificată sau construită o valoare normală.
Osnovne uredbe nužno kako bi se osiguralo da se neopravdano ne smanji učinkovita zaštita antidampinških mjera na snazi.
Chestionare
To bi se, primjerice, dogodilo kad bi operatori mreže krajnjem korisniku neopravdano ograničili pristup internetskim portalima i uslugama.
În cazul în care apar astfel de probleme de interoperabilitate, Comisia ar trebui să poată solicita OAREC să prezinte un raport care ar trebui să conțină o evaluare factuală a situației pieței la nivelul Uniunii și la cel al statelor membre.
Uzimajući tako u obzir sve naše digitalne uređaje koji nam donose sve te negativne vijesti sedam dana u tjednu, 24 sata dnevno, nije niti čudno da smo pesimistični.
Aşa că, dată fiind toată aparatura noastră digitală care ne aduce toate veştile proaste şapte zile pe săptămână, 24 de ore pe zi, nu este de mirare că suntem pesimişti.
OPS ili ODS unaprijed i pravodobno odobrava planirane ispitne rasporede i postupke te to odobrenje ne smije neopravdano uskratiti.
Efectuarea testelor și analizelor operaționale
da se ne uvode mjere kojima bi se u bilo kojem trenutku neopravdano ograničio protok plina unutar unutarnjeg tržišta
În ultimul caz, Comisia poate, în termen de trei zile de când a fost informată, să își modifice sau să își retragă solicitarea sau să convoace statul membru sau autoritatea competentă și, în cazul în care Comisia consideră necesar, GCG pentru a examina chestiunea.
Svaka stranka može propisati ograničene iznimke od zaštite dizajna, pod uvjetom da takve iznimke nisu neopravdano u suprotnosti s uobičajenim iskorištavanjem zaštićenih dizajna i da se njima ne dovode neopravdano u pitanje legitimni interesi nositelja zaštićenog dizajna, uzimajući u obzir legitimne interese trećih strana.
În Uniune este posibilă o prelungire suplimentară cu șase luni în cazul unor medicamente care au făcut obiectul unor studii pediatrice și cu condiția ca rezultatele studiilor respective să se reflecte în informațiile referitoare la produs.
Doista, kada bi se zabrana ulaska počela primjenjivati prije stvarnog odlaska državljanina treće zemlje njezino bi se trajanje neopravdano smanjilo.
Persoana care face obiectul procedurii de returnare ar trebui, de asemenea, să fie informată cu privire la obligația de a părăsi teritoriul statelor membre ale UE și teritoriul țărilor asociate spațiului Schengen, precum și cu privire la consecințele nerespectării obligației de returnare, în vederea încurajării unei astfel de persoane să plece în mod voluntar.
transparentnošću tarifa i ocjenjivanjem tarifa za određene usluge prekogranične dostave paketa kako bi se utvrdile one koje su neopravdano visoke
colet înseamnă o trimitere poștală care conține bunuri cu sau fără valoare comercială, diferită de trimiterile de corespondență, cu o greutate care nu depășește 31,5 kg
Direktive 97 67 EZ, prekogranične tarife utvrđene stavkom 1. kako bi se utvrdile one prekogranične tarife koje smatra neopravdano visokima.
Dovezile menționate la alineatul (5) se furnizează autorității naționale de reglementare în termen de o lună de la primirea solicitării, împreună cu orice justificare a tarifelor supuse evaluării.
Aura Christi, koja vodi zakladu, tvrdi kako je odbijanje neopravdano i odgovornim vidi prekomjernu birokraciju i nedostatak profesionalizma u ministarstvu kulture.
Aura Christi, directoarea fundaţiei, susţine că respingerea cererii este nejustificată şi acuză Ministerul Culturii de birocraţie exagerată şi lipsă de profesionalism .
Ako bi se neopravdano ograničile mogućnosti sudjelovanja u natječaju, postojao bi rizik da potpora ne bi bila ograničena na nužni minimum.
În plus, lipsa unui preț maxim implică faptul că, în principiu, prețul poate atinge VoLL indiferent dacă a fost sau nu definit.
Poljski građanin koji je nakon automobilske nesreće ostao invalid, tvrdio je da mu je nacionalna institucija socijalne sigurnosti neopravdano odlučila uskratiti povlastice.
Plângerile pot fi trimise prin poştă, fax sau poştă electronică.
neopravdano je i nasilno smijenio kap. korvete Queega koji je u to vrijeme zapovijedao svojim brodom dok je SAD bio u ratu.
Queeg era implicat în acest exerciţiu, desfăşurat sub comanda sa, SUA fiind în război.
Pravo SATCEN a na ostvarivanje povrata svih neopravdanih plaćanja istječe dvije godine nakon datuma kada SATCEN sazna da je plaćanje bilo neopravdano.
Cuantumul indemnizației se calculează în conformitate cu anexa II.
No nije dodatno potkrijepilo svoj argument, posebice kad je riječ o tome zašto je prilagodba koja iz toga proizlazi bila neopravdano niska.
Cu toate acestea, nu și a susținut în continuare argumentul, și anume motivul pentru care ajustarea rezultată a fost nerezonabil de scăzută.
nije u skladu sa zahtjevom utvrđenim u stavku 1. prema kojem se ne smije neopravdano narušavati tržišno natjecanje ni djelotvorno funkcioniranje unutarnjeg tržišta
costurile și beneficiile evaluate în comparație cu măsuri de piață alternative
Osim mjerodavne presude nacionalnog suda istragom je otkriveno nekoliko drugih dokaza koji potvrđuju zaključak da je izvorni iznos financijskih jamstava bio neopravdano nizak.
În consecință, studiul FER calculează costurile preconizate de restaurare a siturilor Iberpotash prin acoperirea haldelor.
Tražbine koje proizlaze iz neugovornih obveza ako su predmet sporazuma između stranaka ili ako je riječ o priznanju duga (npr. naknada štete, neopravdano bogaćenje)
30 Neplată
Procjenjivanje triju dodatnih grupa društava u ovoj bi fazi bilo neopravdano opterećenje te bi spriječilo dovršetak ispitnog postupka u strogom roku utvrđenom Osnovnom uredbom.
Niciunul dintre cele trei grupuri de producători exportatori incluși în eșantion nu a returnat formulare de cerere de acordare a TEP.
Raspodjelom troškova ne smije se neopravdano narušavati tržišno natjecanje i djelotvorno funkcioniranje unutarnjeg tržišta te se nastoje izbjeći neopravdani učinci kojima se narušava tržište.
O astfel de justificare este făcută publică de autoritatea competentă din statul membru care introduce măsura în cauză.
To bi dovelo do nejednakog postupanja s proizvođačima izvoznicima koji prodaju preko povezanih uvoznika i onih koji izravno prodaju nezavisnim uvoznicima, što je neopravdano.
Președintele
Osim toga, postoji sporazum o tome da je cilj ovih odredaba zajamčiti poreznim obveznicima pravedan postupak, a ne izbjeći ili neopravdano odgoditi postupak razmjene informacija. .
perioada de timp pentru care se solicită informațiile
Osim toga, postoji sporazum o tome da je cilj ovih odredaba zajamčiti poreznim obveznicima pravedan postupak, a ne spriječiti ili neopravdano odgoditi postupak razmjene informacija. .
JO L 64, 11.3.2011, p. 1.