Prevođenje "obavijest prihvaćanje" na rumunjskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Rumunski

Prihvaćanje - prijevod : Obavijest - prijevod : Obavijest - prijevod : Obavijest - prijevod : Obavijest - prijevod : Obavijest - prijevod : Obavijest - prijevod : Obavijest prihvaćanje - prijevod : Prihvaćanje - prijevod : Prihvaćanje - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Prihvaćanje.
Se numeste... reconciliere.
Prihvaćanje?
Se numeste reconciliere, Karen.
Prihvaćanje samih sebe, roditeljsko i društveno prihvaćanje.
Este acceptarea de sine, acceptarea familiei și acceptarea socială.
Prihvaćanje drugosti.
Îmbrăţişarea alterităţii...
Da, prihvaćanje.
Reonciliere? Da, reconciliere.
Prihvaćanje licencije
Convenții suplimentare
Prihvaćanje rezultata
CAS
PRIHVAĆANJE IZVOZA
Număr de referință local
Prihvaćanje Tadićeva poziva?
Au ţinut cont de apelul lui Tadic?
Prihvaćanje jamstvenog ureda
ANEXA C3
Prihvaćanje jamstvenog ureda
Numele și prenumele sau denumirea societății.
postupci za prihvaćanje
Pentru a îndeplini acest obiectiv, transportatorul ACC3 trebuie să instituie o procedură care să asigure că toți membrii personalului (precum personalul permanent, temporar, interimar, șoferii) având acces direct și neînsoțit la mărfurile poșta destinate transportului aerian care sunt sau au fost supuse măsurilor de securitate
Uvjet za prihvaćanje
Cerința privind forța
Prihvaćanje, zemlju po zemlju
Acceptarea, ţară după ţară
Nekritično prihvaćanje grupnih normi.
Conformitatea fără critică la normele grupului.
Smisao je prihvaćanje paradoksa.
Înseamnă să accepți paradoxul.
Znam što prihvaćanje znači.
În cazul meu... O, sunt familiarizată cu ceea ce înseamnă reconciliere.
Prihvaćanje platnih transakcija
numărul de telefon
korak 6. prihvaćanje certifikata.
Etapa 1 identificarea curierului de încredere
PRIHVAĆANJE POJEDINAČNIH POSEBNIH DOGOVORA
DATA LA CARE REGULA COMUNĂ INTRĂ ÎN VIGOARE
Obavijest
Notificare
Obavijest
ANEXA IV
Obavijest
Se acceptă modificările.
Obavijest
În consecință, o înregistrare dată este valabilă numai pentru exporturile în cadrul SGP care consideră țara dumneavoastră ca țară beneficiară.
No za prihvaćanje treba vremena.
Dar acceptarea durează.
Podnošenje i prihvaćanje provozne deklaracije
Acest birou vamal de plecare acceptă declarația de tranzit dacă sunt îndeplinite următoarele condiții
Stajalište za prihvaćanje dnevnog reda
Exercitarea drepturilor de vot Uniunea
Prihvaćanje od strane novog posjednika
Funcție CAU
Procjena i prihvaćanje konačnih rezultata
Autorizează înființarea și funcționarea Simulatorului TARGET2
v. testiranja, uključujući prihvaćanje korisnika
SUBSECȚIUNEA 1
Prihvaćanje donacije podliježe odobrenju Vijeća.
Se aplică articolul 62 alineatul (1) literele (a) și (c), alineatul (2) primul și al treilea paragraf și alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018 1046.
Prihvaćanje javne isprave (članak 58.
originea semnăturii părților la actul autentic
Sigurnosna obavijest
Avertisment de securitate
Obavijest IrkickaComment
Notificare IrkickComment
Obavijest danaName
Sfatul zileiName
Čekamo obavijest.
Cred ca cineva merge pentru a face un anunt.
Preliminarna obavijest
După ce a primit notificarea de la potențialul achizitor în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Directiva 2004 39 CE, autoritatea solicitantă trimite cât mai rapid posibil autorității solicitate un aviz de consultare și în cel mult 20 de zile lucrătoare de la primirea notificării.
STS obavijest
ESMA asigură consecvența aplicării și a asigurării respectării obligațiilor prevăzute la articolele 18 și 27 din prezentul regulament, în conformitate cu atribuțiile și competențele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1095 2010.
PRETHODNA OBAVIJEST
SECȚIUNEA 3 PROCEDURI PENTRU AJUTOARELE REFERITOARE LA SCHIMBURILE COMERCIALE
TRENUTAČNA OBAVIJEST
SECȚIUNEA 4 PROCEDURI DE CONSULTARE PRIVIND AJUTORUL CONDIȚIONAT
Prethodna obavijest
Într un astfel de caz, statele membre ale portului informează Comisia, care transmite de îndată informațiile secretariatului SPRFMO.
Kada sam prvi puta čula za ovu temu, pomislila sam, pa, prihvaćanje drugosti prihvaćanje je sebe.
Când am auzit prima dată această temă, m am gândit îmbrăţişarea alterităţii înseamnă îmbrăţişarea sinelui.
Ovime odabrete trajno prihvaćanje ove potvrde.
Selectați această opțiune pentru a accepta întotdeauna acest certificat.
naveden port otvoren i prihvaćanje priključci.
portul specificat este conexiuni deschise și acceptă.
Prihvaćanje vlastitih dionica društva kao jamstva
Atunci când statele membre decid să aplice alineatul (2) în cazul unei fuziuni sau al unei divizări, acestea pot să prevadă ca raportul în temeiul prezentului articol și raportul întocmit de unul sau mai mulți experți independenți privind proiectul de fuziune sau de divizare să poată fi întocmite de același expert sau de aceiași experți.