Prevođenje "u vezi s postupkom" na rumunjskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Rumunski

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Elektronički sustav u vezi s postupkom
Părțile contractante adoptă de comun acord măsurile de aplicare a sistemului electronic de tranzit, care stabilesc următoarele
Zahtjevi u vezi s postupkom prikupljanja podataka
Statele membre se asigură că
svojem privatnom međunarodnom pravu u vezi s građanskim postupkom.
dispozițiile sale de drept internațional privat referitoare la procedura civilă.
o nekim pitanjima u vezi s nadležnosti, postupkom i izvršenjem
privind anumite aspecte legate de competență, procedură și executare
svojem unutarnjem pravu u vezi s građanskim postupkom i izvršenjem sudskih odluka
legislația internă privind procedura civilă și executarea hotărârilor
Protokol 1. o nekim pitanjima u vezi s nadležnosti, postupkom i izvršenjem,
un protocol 1, privind anumite aspecte legate de competență, procedură și executare
poštovanje carinskih odredaba u vezi sa zajedničkim postupkom provoza
Transportatorul sau destinatarul care acceptă mărfurile cunoscând faptul că acestea circulă sub regimul de tranzit comun este, de asemenea, responsabil pentru prezentarea mărfurilor intacte la biroul vamal de destinație în termenul prevăzut și respectând măsurile de identificare luate de către autoritățile vamale.
EUMC pruža Političkom i sigurnosnom odboru vojne savjete i preporuke u vezi s godišnjim postupkom procjene PESCO a.
În special, AEA oferă sprijin statelor membre pentru a se asigura că nu există duplicări inutile cu inițiative existente și în alte contexte instituționale.
u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,
întrucât
u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,
hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,
u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,
u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,
u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,
Reportarea și utilizarea veniturilor alocate externe pentru programul sau acțiunea următoare ar trebui permise în vederea utilizării eficiente a acestor fonduri.
u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,
u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,
după consultarea Comitetului Regiunilor,
U vezi s
Asociere
U vezi s
648 2012
U vezi s
ANEXA III
u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom 2 ,
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară 2 ,
u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom 1 ,
după consultarea Comitetului Regiunilor,
u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom 1 ,
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară 1 ,
djelujući u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,
hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,
u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom 2 ,
Prezenta directivă nu aduce în nici un fel atingere cerințelor privind publicitatea ale sucursalelor impuse de alte dispoziții din dreptul muncii, de exemplu, privind drepturile lucrătorilor la informare, sau din legislația fiscală sau în scopuri statistice.
u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom 3 ,
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară 3 ,
u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom 1 ,
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară 1 ,
u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom 3 ,
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European 1 ,
u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom 1 ,
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,
u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom 4 ,
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară 4 ,
U vezi s Rodom?
E vorba despre Rod ?
U vezi s bluzom...
Despre bluza...
U vezi s muškarcima...
Totuşi... bărbaţii...
U vezi s čim?
În legătură cu ce?
u vezi s osobljem
În ceea ce privește litera (c) punctul (vi) de la primul paragraf, cuantumul garanțiilor financiare solicitate poate fi prevăzut în actul de bază relevant și poate fi limitat la cuantumul maxim al contribuției Uniunii la organismul în cauză.
1260 1999 u vezi s postupkom za izradu financijskih ispravaka pomoći koja je dodijeljena iz strukturnih fondova (SL L 64, 6.3.2001., str.
Directiva 90 385 CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la dispozitivele medicale active implantabile (JO L 189, 20.7.1990, p.
Ispitnim postupkom u vezi s dampingom i štetom obuhvaćeno je razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2017. ( razdoblje ispitnog postupka ).
Ancheta vizând dumpingul și prejudiciul a luat în considerare perioada cuprinsă între 1 aprilie 2016 și 31 martie 2017 ( perioada de anchetă sau PA ).
Lizzy, u vezi s Tomom...
Lizzy, despre Tom...
Nešto u vezi s plodnošću.
Ceva despre fertilitate.
Nešto u vezi s Haverstockom?
Are legătură cu tipul acela, Haverstock.
U vezi s ružinim pupoljkom.
Legat de Rosebud, dle Bernstein.
Nešto, u vezi s poklonom.
Ceva în legătură cu un cadou. Da, știu.
osiguranje rizika u vezi s
C. Definiții
Savjetovanje u vezi s upravljanjem
Vânzarea cu amănuntul de îmbrăcăminte în magazine specializate
U vezi s člankom 7.
În locul Regulamentului (CEE) nr. 3821 85, se pot aplica norme echivalente ale Acordului AETR, inclusiv ale protocoalelor la acesta
Informacije u vezi s uvođenjem
Denumirea completă
ugovore u vezi s nekretninama
Cu toate acestea, angajamentele bugetare globale menționate la articolul 112 alineatul (4) se înregistrează în contabilitatea unui exercițiu financiar pe baza angajamentelor bugetare asumate până la data de 31 decembrie a exercițiului financiar în cauză.