Prevođenje "manje krvarenje" na ruskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Ruski

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Unutarnje krvarenje.
есытеяийг аилояяациа.
Moramo zaustaviti krvarenje.
Трябва да спрем и кръвта.
Mogu zaustaviti krvarenje.
Я могу остановить кровотечение.
Imam unutarnje krvarenje.
Что? Кровоточит внутри.
Unutarnje krvarenje? Da.
Внутреннее кровотечение?
A i krvarenje.
Так называемые геморрагины.
Potres mozga, moguće krvarenje.
Возможно, кровоизлияние.
Ne mogu zaustaviti krvarenje.
Никак не могу остановить.
Nikada nećete moći zaustaviti to krvarenje.
Ты не остановишь кровотечение.
Da, ali ne mogu zaustaviti krvarenje.
Да, только кровь всё течет.
Manje manje svijetle.
Маленькие не такие яркие.
Previo sam ti ranu i zaustavio krvarenje.
Ти ја преврзав раната и го сопрев крвавењето.
Zaustavit će krvarenje dok ne dođe liječnik.
Это остановит кровотечение до прихода врача.
Manje
Меньше
Manje
Свернуть
manje
меньше
Manje.
Меньше.
Manje.
Почему не ответит за это ответственный?
Tebi nema šanse, osim ako sam prestati krvarenje.
Тебе не имеет никаких шансов, если я перестану кровотечение .
Unutarnje ozljede, krvarenje u prsnom košu, trbušnoj šupljini.
Внутренние повреждения. Кровотечение в грудной и брюшной полости. Внутренние кровотечения в печени и селезенке.
Više ljudi, manje prostora, manje stvari.
Больше людей, меньше пространства, меньше вещей.
Manje mesa, manje nezdravog, više biljaka.
Меньше мяса, меньше фастфуда, больше растений.
Sve manje i manje te poštujem.
Джулиан, мое к тебе уважение тает с каждой минутой.
Manje svjetloće
Уменьшить яркость
Manje kontrasta
Уменьшить контрастность
Manje game
Уменьшить гамму
manje od
меньше чем
Manje ikona
Меньше значков
Malo manje.
Несколько меньше.
Manje sigurnima!
Отнюдь нет!
Manje ugljika?
CO2 стало меньше?
Više, manje.
Можно и так сказать.
Manje zatežite.
Есть!
Ništa manje.
Вот именно.
Možda manje?
А может и меньше?
Više manje.
Больше или меньше.
Manje pušim.
Наверное, чтобы меньше курить.
Više manje.
Ну, чтото типа того.
Kažem, sve manje i manje ljudskog dodira.
Понимаешь, все меньше и меньше человеческого тепла.
Ne amputiram li, ne mogu zašiti arteriju i zaustaviti krvarenje.
Только при ампутации я смогу зашить артерию и остановить кровотечение.
Rade duže za manje prihoda, manje socijalnih prava.
Они работают больше, а получают меньше, в том числе и по программам социального обеспечения.
A Rusi imaju sve manje i manje sreće.
А на мужика все новые беды сыплются.
Povećaj manje slike
Увеличивать маленькие изображения
manje ili jednako
меньше или равно
je manje od
меньше чем