Prevođenje "pomoćna osovina" na ruskom jeziku:


Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Pomoćna oznaka
Прочие теги
Pomoćna oznaka...
Прочие теги...
Pomoćna os
Дополнительная ось
Pomoćna energija.
Аварийное электричество.
Pomoćna kontrola.
Вспомогательное управление.
Sada, je li Osovina uspješna?
Итак, была ли Ось успешным шоу?
Pomoćna kontrola, ovdje kapetan.
Сэр, вспомогательный пульт доминирует. Кирк охране.
Pomoćna navigacija ne radi.
Аварийная навигация вышла из строя. Ручное управление.
Pomoćna kontrola zove McCoya.
Вспомогательное управление дру Маккою.
Na maksimum i pomoćna energija.
Включите на максимум. Подключите аварийные цепи.
Maksimalna pomoćna struja potreba u hladnom D3
Maximum auxiliary current required in D3 cold
Ovdje je središte i osovina cijele američke okupacijske zone.
Расчетная палата и основной центр всей американской зоны.
Ova pomoćna alatka nije namijenjena za direktno pozivanje.
Эта вспомогательная утилита на предназначена для непосредственного запуска.
Hodnička ogovaranja pričaju da si Frank Hackettova pomoćna djevojka.
А в коридорах говорят, что ты бегаешь за Фрэнком Хакетом.
Vi ćete biti osovina koja drži moj točak, barut koji potpaljuje moju baklju.
Будьте колесами моего механизма, порохом, который я подожгу.
Kad sam bio na komičarskoj turneji Osovina zla, emitirala se na Comedy Centralu i otišao sam online vidjeti što ljudi komentiraju na to. Završio sam na konzervativnoj internetskoj stranici.
После выхода моего шоу Ось зла на телеканале Comedy Central, я решил почитать комментарии в Интернете и забрёл на один консервативный веб сайт.
Bio sam jedan od osnivača komičarske turneje Osovina zla . drugi osnivači su bili Ahmed Ahmed, koji je egipatski Amerikanac, koji je stvarno imao ideju da ode na Bliski istok i iskuša ovo.
Я был одним из основателей комедийного тура Ось Зла . Так же зачинщиком был Ахмед Ахмед, египто американец, кто и был автором идеи съездить на Ближний Восток и попробовать шоу там.