Prevođenje "align proizvoda" na slovačkom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Slovački

Proizvoda - prijevod : Align proizvoda - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Align center
Align center
Align left
Align left
Align right
Align right
verb, to align text from left
verb, to align text from left
verb, to align text from center
verb, to align text from center
verb, to align text from right
verb, to align text from right
(i11) Prosječna gustoća neto kategorije proizvoda po opsegu pakiranog proizvoda (kg proizvoda l pakiranog proizvoda)
Najlepší postup environmentálneho manažérstva spočíva v znížení množstva vody, energie a chemikálií použitých pri čistení, a to
Naziv proizvoda ID proizvoda u ShareIt
Názov produktu ID produktu v ShareIt
Naziv proizvoda ID proizvoda u Regnow
Názov produktu ID produktu v RegNow
Karakteristike proizvoda Karakteristike proizvoda VOLVO TRUCKS
Vlastnosti produktu Vlastnosti produktu VOLVO TRUCKS
razvoj postojećih proizvoda usmjeren na poboljšanje proizvoda
Poverený subjekt v prípadoch uvedených v písmene c) analyzuje očakávané prínosy, náklady a vplyv na operácie.
Provizija za prodaju proizvoda (kataloški označenih proizvoda)
Spoločnosť G vlastnila všetky položky predávané v distribučných centrách spoločnosti Amazon a preberala riziko strát súvisiacich s týmito skladovými zásobami.
Sažetak svojstava proizvoda za skupinu biocidnih proizvoda
Držiteľ autorizácie
Sažetak svojstava proizvoda za skupinu biocidnih proizvoda
Názov a adresa držiteľa autorizácie
Sažetak svojstava proizvoda za skupinu biocidnih proizvoda
Výrobky typu 03 Veterinárna hygiena
Opis proizvoda
Objem ročnej (1.5. 30.4.) colnej kvóty v čistej hmotnosti, ak nie je uvedené inak
Opis proizvoda
Objem ročnej (1. 5. 30. 4.) colnej kvóty v čistej hmotnosti, pokiaľ nie je určené inak
Opis proizvoda
DODATOK A
Opis proizvoda
Plaváky na rybárske sieťky
Opis proizvoda
Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov kapitoly 11
Kategorija proizvoda
Síran vápenatý
opis proizvoda
názov, faktúra, číslo objednávky a záznamy o platbách prvého zákazníka, ktorý nie je spojený s výrobcom
Vrsta proizvoda
Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované
Vrsta proizvoda
Druh výrobku
Opis proizvoda
Plemenné čistokrvné zvieratá
Vrsta proizvoda
Pekárenské výrobky
Opis proizvoda
Mäso z hovädzích zvierat, mrazené
Vrsta proizvoda
Oleje a tuky (maslo, margarín, oleje atď.)
Opis proizvoda
Kože a ostatné časti vtákov, s perím alebo páperím, perie a časti peria (tiež s pristrihnutými okrajmi) a páperie, inak neopracované ako čistené, dezinfikované alebo pripravené na konzerváciu prach a odpad z peria alebo jeho častí
Vrsta proizvoda
Oleje a tuky (maslo, margarín, oleje atď.)
Vrsta proizvoda
Ovocný destilát
Opis proizvoda
Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 5 úplne získané
Opis proizvoda
Ostatné
Vrsta proizvoda
(l l vody na umývanie)
Vrsta proizvoda
(l l umývacieho roztoku)
Vrsta proizvoda
Najvyššia dávka odporúčaná výrobcom na umytie bežne znečistenej jedálenskej súpravy pre 12 osôb pri štandardných podmienkach (umytie), ako sa stanovuje v norme 50242 (uvádza sa v g umytie alebo ml umytie)
Vrsta proizvoda
Hraničná hodnota CDV
Vrsta proizvoda
Posudzovanie a overovanie Žiadateľ predloží obal produktu, na ktorom sú uvedené pokyny na dávkovanie, a dokumentáciu s informáciami o hustote (g ml) tekutých a gélových produktov.
Vrsta proizvoda
Tekutý prostriedok
Potkategorija proizvoda
primárne medené huty 40 C.F.R.
Potkategorija proizvoda
iné spaľovne pevného odpadu 40 C.F.R.
Opis proizvoda
Clo v rámci colnej kvóty
Vrsta proizvoda
Osobitné podmienky
Vrsta proizvoda
Pyrogénny syntetický amorfný oxid kremičitý v nanoforme s povrchovou úpravou
Kategorija proizvoda
Záznam o organizácii Certisys sa mení takto