Prevođenje "fizički i digitalno" na slovačkom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Slovački

Digitalno - prijevod : Digitalno - prijevod : Fizički i digitalno - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Digitalno.
Digitálne.
Pa, postoji analogno i digitalno.
No, máme tu analóg a digital.
Digitalno analogni pretvarač
difundovaný tranzistor riadený poľom so štruktúrou kov oxid polovodič
jedinstveno digitalno tržište,
Týmto cieľom sa sleduje vykonávanie politiky jednotného európskeho neba a zavádzanie projektu Výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR).
JEDINSTVENO DIGITALNO TRŽIŠTE
Programy Únie v oblasti vývoja a výskumu sú tomuto odvetviu zväčša vzdialené.
Informacijsko društvo digitalno gospodarstvo i društvo
Rybárstvo a námorná politika
Ovdje digitalno susreće fizičko.
Digitálne sa snúbi s hmotným.
serijsko digitalno sučelje (SDI),
rozhranie RJ 45 a
Potpuno digitalno upravljanje motorom
veľkosť bodu s plnou šírkou v polovici maxima
Uljez Games Mozaik digitalno obrazovanje
Slovný druh Games Mozaik Digitálne Vyučovanie
Kemijski elementi Mozaik digitalno obrazovanje
Chemické prvky Mozaik Digitálne Vyučovanie
Operacije Games Mozaik digitalno obrazovanje
Štvorka vyhráva Games Mozaik Digitálne Vyučovanie
Fizički
Prenos elektrickej energie a komunikácií (káble)
Pilot projekt Digitalno obrazovanje o porezima i plaćanje poreza
podporovať zvyšovanie kvality, excelentnosť inovácií a internacionalizáciu na úrovni inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy, najmä prostredníctvom posilnenej nadnárodnej spolupráce medzi poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy a ostatnými zainteresovanými stranami,
Pretraga jezika Games Mozaik digitalno obrazovanje
Obrázková tabuľka Games Mozaik Digitálne Vyučovanie
Slikovni domino Games Mozaik digitalno obrazovanje
Obrázkové domino Games Mozaik Digitálne Vyučovanie
Magični kvadrat Games Mozaik digitalno obrazovanje
Magický štvorec Games Mozaik Digitálne Vyučovanie
Ljudi pate mentalno i fizički.
Trpia psychicky aj fyzicky.
Mislim, fizički.
Myslím fyzicky.
Ništa fizički.
Tí nerobia žiadne lekárske vyšetrenia.
fizički dokument
mohlo by dôjsť k následnému poklesu pracovnej morálky produktivity zamestnancov,
fizički prijenos
mohla by byť ovplyvnená riadna správa zmluvných strán a ich činností.
Fizički parametar
Molekulová hmotnosť 378,33 (dihydrát)
Fizički prototip
Článok 85
Fizički parametar
Príprava roztoku vzorky do 100 ml odmernej banky navážte presne 3 g suchej vzorky a pridajte približne 80 ml purifikovanej deionizovanej vody.
Integritet podataka jamči digitalno potpisana Release datoteka.
Integrita dát je zaruèená digitálne podpísaným súborom Release (tj. Vydanie).
Integritet podataka jamči digitalno potpisana Release datoteka.
Integrita dát je zaručená digitálne podpísaným súborom Release (t.j. Vydanie).
Imati je fizički!
Kožuch.
ZAOBIĆI FIZIČKI SVIJET.
V podstate, obídeš fyzický svet.
Budući da je digitalno, možemo učiniti obrnutu disekciju.
Keďže je to digitálne, môžeme urobiť obrátenú pitvu.
stavljen u pogon ENIAC, prvo elektroničko digitalno računalo.
Prvý elektronický digitálny počítač ENIAC je sfunkčnený.
digitalno kontrolirani radioprijamnici koji imaju sve sljedeće značajke
vykonávajú všetky nasledujúce funkcie na sieti internetových protokolov (IP) nosnej triedy (napr. chrbticová sieť IP na národnej úrovni)
One mogu patiti psihički i ili fizički.
Jeden môže trpieť psychologicky a alebo fyzicky.
Web mjesto povjerenika za digitalno gospodarstvo i društvo Günthera H. Oettingera ( GOettingerEU)
Webová stránka komisára pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Günthera H. Oettingera ( GOettingerEU)
Oni su fizički jednaki.
Takže fyzicky sú rovnaké.
Fizički urtikarije uzrokovane grebanje.
Fyzikálne urtikárie spôsobené poškriabaniu.
To uključuje fizički ispit.
Jedná sa o fyzickú skúšku.
Samo fizički reakcija nepredvidiva.
Len nejaká nepredvídateľná telesná reakcia.
Liječio sam njen fizički...
Dbal som na to aby fyzicky netrlpeli...
Fizički to nije moguće.
To nie je fyzicky možné.
Dakle, vidjeli smo tri načina gdje smo digitalno učinili dohvatljivim.
Predstavili sme si teda tri spôsoby, ako získať digitálny obsah doslova na dosah ruky.
Pilot projekt Izobrazba za mala i srednja poduzeća o pravima potrošača u digitalno doba
Kapitola 33 03 Súčet
Ne radim poseban fizički trening.
Nepodstupujem žiaden špeciálny fyzický tréning.
ED obično ima fizički uzrok.
ED má obvykle fyzickú príčinu.
Vaš fizički ili elektronički potpis.
Váš fyzický alebo elektronický podpis.