Prevođenje "nagib ravnotežu" na slovačkom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Slovački

Nagib - prijevod : Nagib - prijevod : Nagib - prijevod : Nagib - prijevod : Nagib - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Nagib
Sklon
Nagib
Sklon
Nagib
Na stabilizáciu motora pokračuje prevádzka motora od tohto bodu v súlade so skúšobným postupom podľa bodu 4.3.5.5 bez zaznamenávania hodnôt merania.
nagib
Koeficient valivého odporu pneumatiky je hodnota nameraná a zosúladená podľa časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1222 2009, ktorá je vyjadrená v N kN a zaokrúhlená na prvé desatinné miesto, podľa pravidla B v oddiele B.3 doplnku B k norme ISO 80000 1 (príklad 1).
PROVERI NAGIB!
Skontrolovať uhol sklonu!
Netko odminirane nagib.
Niekto odstrelil svah.
Nagib linije regresije
Zostaví sa rovnica na odhad percentuálneho podielu chudého mäsa v reprezentatívnej vzorke jatočných tiel z indikatívnych premenných nameraných pri daných jatočných telách.
Duljina i nagib ručke
Dĺžka ramena a sklon ramena
Uzdužni nagib mjernih odsječaka
možnosti b) signálu rýchlosti určeného časovým rozdielom zo signálu o polohe zo zariadenia DGPS a známej dĺžky, resp. dĺžok meranej ých časti í, odvodený súradnicami DGPS.
Uhvati ravnotežu.
Udržuj rovnováhu.
Nema ravnotežu.
Nemá vôbec žiadnu rovnováhu.
Nagib toga je manje linearan.
Sklon je menší ako lineárny.
Šef nagib, dezorijentacija u pasa
Vedúci plachta, dezorientácia u psov
Čim uspostavim ravnotežu!
Skôr naberiem rovnováhu.
Oliver, 12, Nagib od privlači vijesti
Oliver, 12, od sklonu kreslí novinku
o nagib stabilizacija s kamenim arbitražu
o sklon stabilizácia arbitráží kameňa
Nalazi se uz nagib od sedam stupnjeva.
Nachádza sa so svahom 7 stupňov.
Ovaj svibanj uznemiriti ravnotežu.
To môže narušiť rovnováhu.
I kako održavamo ravnotežu?
A ako si udžíme svoj balanc?
Što je veći nagib spirale, oštriji su zaokreti.
Čím väčší sklon špirály, tým tesnejšie zatočenie.
Možete vidjeti nagib gdje je porastao za nekretnine.
Môžete vidieť svahu, kde majetok vzrástol.
Kako možemo odrediti pravi nagib momka ili djevojke?
Ako určiť pravú orientáciu chlapca či dievčaťa?
Pokušavamo očuvati ravnotežu cijeloga svemira.
Snažíme sa tu zachrániť rovnováhu celého známeho vesmíru.
nagib i granice pouzdanosti regresije (transformirane) krivulje koncentracija odgovor.
Nepretržite rastúce rastlinné kultúry Myriophyllum spicatum (iba v upravenom Andrewsovom médiu, pozri dodatok 2) sa nechajú rásť ako monokultúry v rôznych koncentráciách testovanej chemikálie počas obdobia 14 dní v testovacom systéme bez sedimentu.
Kako one mogu doci u ravnotežu?
Ako môže medzi ponukou a dopytom nastať rovnováha?
Kompaktan dizajn osigurava idealno usklađenu ravnotežu.
Kompaktný design zaisťuje dobrú vyváženosť.
Simbolizira mir, mir, mudrost i ravnotežu.
Symbolizuje mier, pokoj, múdrosť a vyrovnanosť.
Osjećaj za ravnotežu i dobra koordinacija.
Zmysel pre rovnováhu a dobrej koordinácie.
Učinak temperature na kemijsku ravnotežu (promatranje)
Vplyv koncentrácie na chemickú rovnováhu (pozorovanie)
Važno je sačuvati ravnotežu u prirodi.
Mínus 20 sekúnd.
Onda, zašto je Bog uspostavio ravnotežu?
Tak prečo.. prečo boh stvoril rovnováhu?
Njegov lik sklon embonpoint, njegove kratke udove naglašen ovaj nagib.
Jeho postava sklon tučnosť, jeho krátke končatiny zdôraznil tento sklon.
Ako je nagib otac bio 7 ili 11, pobjeda od.
V prípade, že valec otec bol 7 alebo 11, vyhráva z.
Nagib regresijskog pravca procjena je konstante brzine izlučivanja k2 3 .
Potrava s pridanou testovanou chemikáliou by mala byť až do použitia uskladnená za podmienok, v ktorých sa zachová stabilita testovanej látky v kŕmnej zmesi (napr. v chladiacom zariadení).
B nagib korekcija upravljanja zbog nagiba ceste ili bočnog vjetra
Na výpočet valivého odporu vozidla, ktorý sa má použiť ako vstupný údaj pre simulačný nástroj, žiadateľ o schválenie pneumatiky uvedie príslušný koeficient valivého odporu pneumatiky Cr pre každú pneumatiku dodávanú výrobcom pôvodného zariadenia a súvisiace skúšobné zaťaženie pneumatiky FZTYRE.