Prevođenje "jedinstvena standardna" na slovenskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Slovenački

Jedinstvena - prijevod : Jedinstvena - prijevod : Jedinstvena - prijevod : Standardna - prijevod : Jedinstvena - prijevod : Standardna - prijevod : Standardna - prijevod : Jedinstvena standardna - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Standardna datoteka
Standardna datoteka
Standardna mapa
Standardna mapa
Standardna shema
Standardna shema
Standardna devijacija
Standardni odklon
Standardna svojstva
Standardni atributi
Standardna zaglavlja
Običajne glave
Standardna kolijevka.
Standardna zibajoča zibelka.
standardna devijacija
Člen 140
Litvanska azerty standardna
Litvanska standard azerty
S standardna složenost
1 če je status opazovanja pregleda posledica spremenjene metodologije, modelov ali ključnih ocenjevalnih predpostavk,
Standardna uvozna vrijednost
Oznaka ZZ predstavlja druga porekla .
standardna devijacija rezidua
n število ponovitev na vsaki stopnji
Međunarodna standardna atmosfera
skupna dolžina
Dodijeljena standardna nadogradnja
Sporočilo o licence za uporabo simulacijskega orodja glede na Uredbo (ES) št. 595 2009, kot se izvaja z Uredbo (EU) 2017 2400.
Relativna standardna greška
Prašički z živo težo pod 20 kg in drugi prašiči
Standardna dvokrevetna soba sofa
Standardna dvoposteljna soba kavč
Standardna pogreška procjene SEE
Opredelitev ciljnih nastavitvenih točk vrtilne frekvence motorja
Standardna nadogradnja ili prikolica
Profil traka
Pam je jedinstvena.
Ne. Pam ni enake.
Jedinstvena oznaka instrumenta
HEL če so RMBS
Jedinstvena oznaka rejtinga
Uporablja se za Vrsta dejavnosti AF , DG , UP ali OR .
Jedinstvena identifikacija proizvoda
Podatkovna zbirka omogoča medsebojno povezovanje vseh stopenj pakiranja pripomočka.
Jedinstvena identifikacija proizvoda
UDI teh pripomočkov se namestijo na pripomoček in so berljivi po vsakem postopku, s katerim se pripomoček pripravi za naslednjo uporabo.
Jedinstvena gospodarska jedinica
Take dejavnosti lahko vključujejo na primer varnost, kontrolo zračnega prometa, dejavnosti policije in carino.
Standardna uvučena oko 4 tijara.
Standardni vgradni okrog 4 tiara.
Sljedeći članak AIS1 Standardna Indikator
Naslednji članek AIS1 Standardna Indicator
Prethodni članak AIS1 Standardna Indikator
Prejšnji članek AIS1 Standardna Indicator
Kod Jože Bravara standardna ekipa.
Jože Bravara je standardna ekipa.
Vjerojatno, to je standardna oprema.
Najbrž. V vseh so.
To je standardna procedura danas.
To je precej standarden način danes. Samo vojno proti terorizmu prinašam domov.
Standardna uniforma za Jugoistočnu Aziju.
Standardna uniforma za JV Azijo.
standardna devijacija učinkovitosti motor generatora
RW dejanski pogoji
Standardna električna snaga tehnologije W
Če se uporabi dodatni identifikator, mora ostati berljiv do prodaje vozila.
pozivi i videopozivi (standardna kvaliteta)
minimalne ravni kakovosti storitve, če se nudijo, pri čemer upoštevajo, v največji možni meri, smernice BEREC a, sprejete v skladu s členom 104(2), v zvezi z naslednjim
Standardna pravila za nove nasade
Kadar lahko države članice neposredno pridobijo katerega koli od elementov iz točk od (a) do (f) prvega pododstavka, lahko vlagatelje izvzamejo iz zahteve po vključitvi takih elementov v njihove vloge.
Rezultat je spektakularan jedinstvena.
Rezultat je spektakularen edinstven.
Jakov je jedinstvena pasmina.
Jacob je edinstvena pasma.
Jedinstvena voda na svijetu
Edinstvena voda na svetu
Sigurno je bila jedinstvena.
Misliš, da sem ti lagala, kaj?
jedinstvena identifikacija tehničke službe
Ponovna presoja in nadzor
Jedinstvena interna oznaka izdavatelja.
CDO za oceno CDO,
Jedinstvena oznaka mjere rejtinga.
Označba neplačila
Jedinstvena identifikacija proizvoda ( UDI )
Izvajajo se ustrezne metode postopki za validacijo predloženih podatkov.
Jedinstvena identifikacija proizvoda (UDI)
Značilnosti UDI PI, npr. številko partije ali serijsko številko, določi proizvajalec.
Jedinstvena alfanumerička oznaka (UAI)
E naslov