Prevođenje "senzor" na srpskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Srpski

Senzor - prijevod : Senzor - prijevod : Senzor - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Senzor
сензор
To su vrata na senzor.
To su vrata na senzor.
Ima samo jedan senzor u sebi.
Ima samo jedan senzor u sebi.
Senzor je samo malena traka metala.
Senzor je samo malena traka metala na pojasu.
Taj uređaj sadržava senzor na čelu i iznad uha.
U njemu se nalaze senzori prikačeni na čelo i iznad uha.
Španski među titlovi su prevedeni na Nemački pomoću senzor kartica.
Španski meðu titlovi su prevedeni na Nemaèki pomoæu senzor kartica.
Stavio sam ovo zbog ove malene plave točke koja je senzor.
Stavio sam ovo jer je ove malena, plava tačka senzor.
Senzor kojeg je proizvela načinjen je od dijamantne paste i manji je od 1mm.
Senzor koji je napravila sačinjen je od dijamantne paste i manji je od 1 mm.
Ono što sam učinio jest da sam dodao senzor blizine, stoga kada se približite
Tako da sam dodao senzor za blizinu, tako da kad se približite
To je u stvari senzor pritiska poput onoga koji se nalazi u zvonu na vratima.
To je u stvari senzor pritiska poput onoga koji se nalazi u zvonu na vratima.
Tu je jedan koji se zove TOR, on je senzor hranjivih tvari, poput puta inzulina.
Postoji jedan nazvan TOR, koji je još jedan senzor nutrijenata, poput insulinske staze.
To je zapravo senzor moždanih valova koji očitava električnu aktivnost mog mozga dok držim ovo predavanje.
To je zapravo senzor moždanih talasa koji očitava elektro aktivnost mog mozga dok držim ovaj govor.
Raluca Ioana van Staden osvojila je nagradu za najbolju izumiteljicu za senzor koji otkriva rak na molekularnoj razini.
Raluka Joana van Staden dobila je nagradu za najboljeg ženskog pronalazača za svoj senzor koji detektuje rak na molekularnom nivou.
Naravno, postoji mnogo različitih vrsta robota i svi su u interakciji s njihovim sredinama preko senzora, koji uključuju stvari kao što su kamere, mikrofoni, dodirni senzor ili dodir.
Naravno, postoji mnogo različitih vrsta robota i svi interaguju sa svojim okruženjima kroz svoje senzore, koji uključuju stvari kao što su kamere, mikrofoni, dodirni senzori ili dodir.
Prije nego ta mješavina dosegne pacijentova pluća, proći će ovdje ne možete to vidjeti, ali ovdje je senzor kisika koji će očitati na ovaj zaslon postotak kisika koji se dostavlja.
Pre nego što ta mešavina dopre do pluća pacijenta, proći će ovuda ne možete to videti, ali postoji senzor kiseonika ovde to će se očitati na ovom ekranu, procenat kiseonika koji se doprema.
To je senzor za boje koji otkriva frekvenciju boje ispred mene (zvuk frekvencije) i šalje te frekvencije u čip postavljen na moj zatiljak, tako da čujem boje ispred sebe kroz kosti, kroz kondukciju kostima.
To je senzor za boju koji mi otkriva frekvenciju boje ispred mene (Zvuci frekvencije) i šalje je u čip koji je instaliran pozadi na mojoj glavi, tako da čujem boju ispred sebe pomoću provodljivosti kosti.