Prevođenje "slobodu da odluči" na srpskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Srpski

Slobodu - prijevod : Odluči - prijevod : Slobodu - prijevod : Slobodu da odluči - prijevod : Slobodu - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Pretpostavimo da odluči otići.
Pretpostavimo da reši da ode.
Nikako da se odluči.
On se predomišlja previše.
Pusti nju da to odluči.
Pusti nju da to odluèi.
To Nora mora da odluči.
To Nora mora da odluči.
Samo odluči.
Samo odluči.
Odluči kasnije.
O tome æemo poslije.
Odluči se.
Odluèi.
Ti odluči.
Sam odluèi.
Još je premlad da sam odluči.
Превише је млад да би сам одлучио.
Dovoljno je star da sam odluči.
Dovoljno je star da sam odluèi.
I pusti srcu da samo odluči
I pusti srcu da samo odluèi
Odluči je naslikati.
I odlučuje da je naslika.
Odluči sudbinu djevojke!
Odluèi sudbinu devojke!
Odmah se odluči!
Odmah se odluèi!
On neka odluči.
On æe da odluèi.
Neka većina odluči.
Neka veæina odluèi.
Bolje brzo odluči.
Bolje brzo odluci.
Bilo bi mu bolje da se odluči.
Bilo bi mu bolje da se odluèi.
To je na zapovjedniku jedinice da odluči.
To je na komandantu jedinice da odluèi.
Pretpostavi da odluči da ga ipak voli posle svega.
Pretpostavi da odluèi da ga ipak voli posle svega.
Slobodu.
Slobodu.
Odluči se i odluči odmah zato što sam ja nestrpljiv tip.
Odluèi se i odluèi odmah zato što sam ja nestrpljiv tip.
Saznaćemo koga ona voli puštajući je da odluči.
Saznaæemo koga ona voli puštajuæi je da odluèi.
Da ga odluči ubiti, ti bi ga zaštitila.
Da je ubio Meriota, zaštitila bi ga. Radili su to i pre.
On želi da sve bude kako on odluči.
On želi da sve bude kako on odluèi.
U redu, odluči sâm.
Dobro. Sam odluèi.
Možda se odluči vratiti.
Možda se odluči da se vrati.
Odluči se već jednom!
Odluèi se veæ jednom!
Gitari neka sam odluči.
Guitari da se sam odluèi.
Ti odluči, dragi, ali pazi da se ne prezadužimo.
Ti odluèi, dragi, ali pazi da se ne prezadužimo.
Simbolizira slobodu.
Ta dama tamo predstavlja slobodu.
Pokazatelji uključuju slobodno poslovanje, slobodnu trgovinu, fiskalnu slobodu., troškove vlade, monetarnu slobodu, slobodu ulaganja, financijsku slobodu, imovinska prava, oslobođenost od korupcije i slobodu rada.
Pokazatelji uključuju slobodno poslovanje, slobodnu trgovinu, fiskalnu slobodu, troškove vlade, monetarnu slobodu, slobodu investiranja, finansijsku slobodu, imovinska prava, oslobođenost od korupcije i slobodu rada.
Kinkejd nije imao šest meseci da odluči da li će da umre.
Kinkejd nije imao šest meseci da odluèi da li æe da umre.
Onda neka mali drveni odluči.
Онда нека мали дрени одлучи.
Ti odluči, ti si slavljenik.
Kod Sherryja? Ti odluèi, ti si slavljenik.
Odluči se, skela ne čeka.
Odluèi se, skela ne èeka.
Istina je što odluči porota.
Istina je šta odluèi porota.
Odluči tko će koga jahati.
Odluèi tko æe koga jahati.
Pogledaj me i odluči se.
Pogledaj me i odluèi se.
Bugarska ima visoke ocjene kada je u pitanju šest sloboda, uključujući slobodu trgovine, fiskalnu slobodu, monetarnu slobodu i slobodu rada.
Bugarska ima visoke ocene kada je u pitanju šest sloboda, uključujući slobodu trgovine, fiskalnu slobodu, monetarnu slobodu i slobodu rada.
Vrag kao da je pušten na slobodu.
Otvorila su se vrata pakla.
Hajde da napravimo proboj u slobodu, momci!
Idemo odavde.
Uzeo sam slobodu da donesem vašu prtljagu.
Bio sam slobodan da naredim da ih donesu.
MORALI SU DA GA PUSTE NA SLOBODU.
Morali su da ga puste na slobodu.
Mislimo da je ovaj čovjek zaslužio slobodu.
Kažemo da je ovaj èovek zaslužio slobodu!