Prevođenje "AFM slike" na tajlandskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Tajlandska

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Slike
ร ป
Slike
โต ะ
Slike
สำร บไพ
slike
ภาพต าง ๆ
Slike
ร ปภาพ
Slike
ร ปภาพ...
Slike.
Photos.
Slike.
ร ป
Slike.
ร ปๆ
Vide naše slike, vide loše slike.
พวกเขาเห นภาพของเรา และพวกเขาเห นแต ส งเลวร าย
opis slike
ป ายบรรยาย
karta slike
แผนท ในร ปภาพ
Pokretne Slike
ภาพเคล อนไหว
Stvaranje slike
กำล งสร างอ มเมจ
Vrsta slike
ชน ดอ มเมจ
Datoteka slike
แฟ มอ มเมจ
Stil slike
ร ปแบบของร ปภาพ
Izvor slike
ท อย ภาพ
Potisni slike
งดใช ภาพ
Korisničke slike
ภาพของผ ใช
Sve slike
แฟ มร ปภาพท งหมด
Zanemari slike
ไม สนใจภาพ
Prikaz slike
แสดงภาพ
Postavke slike
ต งค าร ปภาพ
Položaj slike
ตำแหน งของร ปภาพ
Pregled slike
ท อย URL ของต วอย าง
Ispiši slike
พ มพ ภาพ
Sve slike
ภาพท งหมด
Sve slike
นำเข าร ปภาพ...
Veličina slike
ขนาดภาพ
Položaj slike
ตำแหน งภาพ
ColorSmartCRD slike
ร ปภาพ ColorSmartCRD
Polutonske slike
ร ปภาพท ใช ฮาล ฟโทน
Ručno slike
ร ปภาพแบบปร บเอง
Vrsta slike
ชน ดของร ปภาพ
Svjetlina slike
ความสว างของร ปภาพ
Kontrast slike
ปร บคอนทราสต ร ปภาพ
Sjenčanje slike
การทำกระจายจ ดก บร ปภาพ
Zaglađivanje slike
ทำภาพให เร ยบ
Poboljšavanje slike
เสร มการพ มพ ร ปภาพ
Samo slike
ร ปภาพเท าน น
Ispis slike
การพ มพ ภาพ
Širina slike
ความกว างของภาพ
Visina slike
ความส งของภาพ
OCR slike...
ทำ OCR ร ปภาพ...