Prevođenje "Puni raspon boja" na tajlandskom jeziku:


Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Raspon
ช วง
Raspon
เปล ยนข อความ
Raspon
อย นอกช วง
Izuzmi raspon
ไม รวมช วง
Vremenski raspon
การใช เวลา
Raspon datuma
ช วงว น
Boja, boja, boja.
ส ๆๆ
Krivi raspon datuma.
ช วงว นท ใช งานไม ได
Definiraj raspon ispisa
กำหนดช วงการพ มพ
B je raspon
ต วเล อก B ค อเรนจ
Puni. Puni do 40, molim te.
They should have told us something by now.
Puni zaslon
ท งจอภาพ
Puni CD
เต มซ ด
Puni rupa.
หล มเบ อเร อเลย
Puni opet.
อะไร? ฉ นน งตรงน ไม ได
To je raspon ovdje.
น ค อเรนจ ตรงน
Boja
คอล มน
Boja
Boja
Boja
Boja
Boja...
ระยะเย องของบรรท ดแรก
Boja
Boja...
เปล ยนระยะเย องของบรรท ดแรก
Boja...
ต งค าส ข อความ
Boja...
เปล ยนความกว างของปากกา
Boja...
ส ...
Boja...
บ นท กร ปภาพ...
Boja...
เปล ยนต วพ มพ ของข อความ
Boja
Boja
พ มพ ส
Boja.
ส .
Boja.
ม นแดงเหรอ?
Puni su informacija.
ม นเต มแน นไปด วยข อม ล
Spremnici su puni.
รถถ งจะเต ม
Oprosti, puni smo.
โทษท ห องเต มแล ว
Amio radi. Puni.
ฉ นร ส กได
Nemam puni rezervar!
นายไม อยากต องให ฉ นกวดนายหรอก! เจมม !
Raspon digitalnih odnosa je izvanredan.
ช วงของความส มพ นธ ทางด จ ตอลน นน าท งมาก
Koja raznolikost i raspon kreativnosti.
และในต วของท กๆคนท น
Pokusi će pokazati raspon posljedica.
เราต องทดสอบด ว าม นร ายแรงมากแค ไหน..
Koji je vremenski raspon toga?
ใช เวลานานแค ไหน
300 tpi, boja, boja punjenje
300 จ ดต อน ว, ส , ตล บหม กส
Boja, najkvalitetnije, korekcija boja po želji
ส , ค ณภาพด ท ส ด, เล อกแก ส เพ ม
Istraživači su otkrili kako je raspon igračeva osmjeha mogao zapravo predvidjeti raspon njegovog života.
ท มน กว จ ยค นพบว า รอยย มของผ เล น สามารถใช พยากรณ ช วงช ว ตของเขาได