Prevođenje "dijamanata" na tajlandskom jeziku:


Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Rudnik dijamanata
เหม องเพชร
Iskopamo mnoštvo dijamanata
เราข ดเพชรโดยคะแนน
Auto od dijamanata kotači od platine
รถยนต ประด บเพชรก บล อทองคำขาว
Torba nije puna 50ica ili zlata ili dijamanata.
ในกระเป าไม ได ม เง น ทอง หร อว าเพชร
Nema podjele, nema dijamanata, nema isplate, nema ničega.
ไม ม คด ไม ม เพชร ไม ม เง น ไม ม อะไร ไม ม อะไรท งน น เราวางแผนไว แล วนะ โรม
Nije bio izrađen od zlata ili dijamanata nego je bio izrađen od lijevanog željeza.
ไม ใช ทองหร อเพชร แต เป นเหล กหล อ
Shvatio sam da smo napravili 100 posla... zašto onda ne zadržati 100 od dijamanata?
ช นน กไว ต งแต ลงม อปล นแล ว ทำไมเราไม เก บเพชรไว เอง