Prevođenje "dijamant" na tajlandskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Tajlandska

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Dijamant
เพชร
Dijamant?
เพชร ถ กแล ว
Dijamant Lao.
เพชรลาว
Nebrušeni dijamant.
บางท ค ณคงจะชอบหากได ฟ งเร องเล าน
Gdje je dijamant?
ท เป นเพชรหร อไม
Potraži nebrušeni dijamant.
จงไปค นหา เพชรในตม
Moj nebrušeni dijamant.
เพชรในตม ของข า น น เขาร
Nebrušeni dijamant. Što čekaš?
แกจะรออะไรอย ล ะ?
Dijamant. Vrlo je rijedak.
เพชรต างหาก เพชรท หายาก
Vaš dijamant svi ste čuli, vjerojatno ste gledali film Krvavi dijamant .
เพชรของค ณ ท กท านคงเคยได ย นหร อได ด หน งเร อง เพชรเล อด (Blood Diamond) แล ว
Dogovorili smo se za dijamant.
ข อตกลงท เป นเพชร
Znam da to nije dijamant.
ม นสโตนน
Pa ovdje imamo okrenimo ovo dijamant.
ท น เราม ว ตถ ทรงส เหล ยมข าวหลามต ด
A sad vi dajte meni dijamant.
และตอนน ค ณให ฉ นเพชร
Možda če ti sada kupiti dijamant.
ขอร อง อย าเอาไปเลย
Ti si kao dijamant, zar ne? Zašto?
ค ณชอบเคร องเพชรพลอย ใช ม ย
Stavio sam dijamant u džep na kaputu.
ฉ นเอาเพชรใส ไว ในเส อ
Sad idem kupit novi dijamant i najnoviji auto.
Now I'm going to get some new bling and a brandnew set of rims.
Priča se da je i dijamant ponovno brušen.
ม ทฤษฎ ว า เพชรยอดมงก ฎถ กบ น
Tako da je dijamant morao potonuti s brodom.
แสดงว าเพชรต องจมลงไปก บเร อ
Samo jedan smije ući. Moram pronaći taj nebrušeni dijamant.
ฉ นต องหาคนผ น น
Ali za to će mi trebati mistični plavi dijamant.
อาา แต ม นจำเป นต องใช เพชรส น ำเง นอ นล กล บ
Kad pronađeš neki dijamant koji nije ničiji, onda je on tvoj.
เม อเธอเจอเพชรท ไม ได เป นของใคร ม นก ต องเป นของเธอ
Luj XVl nosio je predivan dragi kamen zvan Plavi krunski dijamant.
หล ยส ท 16 ทรงเคร องเพชรซ งม ช อว า บล ไดมอนด ประด บมงก ฎ
Neće ti valjda Fed Ex isporučiti šestkaratni dijamant. Stvarno to misliš?
แต ช นไม ค ดหรอกนะว าจะเป นค นน
Ako je vaša baka doista ona za koju se predstavlja... nosila je dijamant na dan Titanicovog potonuća.
ถ าย าค ณเป นคนท บอกว าเป น ก ต องสวมสร อยอย ว นไททาน คจม
No uzmeno li iste atome ugljika i povežemo ih na drugi način dobijemo dijamant, koji je proziran i tvrd.
แต ถ าค ณเอาอะตอมของคาร บอน มาเร ยงต วในอ กร ปแบบน ง ค ณจะได เพชร ซ งใสและแข ง
Knjižnica samo russell to je gdje Zapadni dijamant uh ... negdje tri točke linija postoji viši ljudi mislim da sam bio u krivu neprijateljstvo smanjena je ovdje bila po stolu pisanja tu mora biti oko tamo na sofa
ห องสม ดเพ ยง russell ท ท เพชรตะว นตก เอ อ ... บางแห ง สายสามจ ดม