Prevođenje "dijamante" na tajlandskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Tajlandska

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Dijamante.
ร ตนากร ไม ห น ร ตนากร
Dijamante, Terry.
เธอบอกว าเธอเข าไปในห น
Dijamante, ne stijenje.
คร สต ลเทอร ร
Uz dijamante slušamo... Jeku.
ท ไหนล านเพชร เปล งปล ง
Daj mi moje vražje dijamante!
อะไรก น ? เอาเพชรมาให ช น!
Vidjevši sve te dijamante, nisu mogli odoljeti.
คงเห นเคร องเพชรแล วอดใจไม ไหว
Da, ali nećeš, ne ako želiš vidjeti te dijamante.
ใช , แต ว านายไม ทำหรอก เพราะว านายอยากจะเห นเพชร
Vidiš, ja imam dijamante. Na taj način, ja imam moć.
นายร ว าช นม เพชรอย ด งน น ช นถ อไพ เหน อกว า
Sutra u podne. Ja dobijem svoje dijamante, ti svoj novac.
พร งน , เท ยง ช นจะได เพชร นายก เอาเง นไป
Ali ako ga odmah upucaš... voljan sam podijeliti dijamante s tobom.
แต ถ าช นย งเค าในตอนน ... ช นจะแบ งเพชรให นาย
Sofijo, dijamante moj, zacijelo nam možeš smisliti način za porazgovarati se s caricom.
โซฟ อ ญมณ ของผม ค ณค ดหาหนทางท จะจ ดการ การส มภาษณ ส นๆก บราช น ได ไหม