Prevođenje "dijamanti" na tajlandskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Tajlandska

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Dijamanti. Dijamanti!
เพชร
Dijamanti?
เพชร?
Dijamanti.
Shh เพชร
Kako moji dijamanti?
How my diamonds?
Ovo nisu dijamanti, ne zapravo.
น ไม ใช เพชรจร ง ไม ใช จร งๆ
Rubini, dijamanti, sve što imamo!
ท บท ม เพชร ท กอย างท เราม
Ovi dijamanti su visili sa broda?
ใช ทำไม ม อะไรเหรอ ไม ม อะไรหรอก แต ม นของปลอม
Nešto najnovije, dijamanti uzgajani u laboratoriji.
เหม อนซ โคเน ยมเหรอ ไม ใช น ม นเป นเพรชจร ง เพ ยงแค คนทำม นข นมา
Na Tajlandu, za siromašne ljude, dijamanti nisu to.
ในประเทศไทย สำหร บคนจนแล ว เพชรพลอยเข าไไม ถ งเขาหรอกคร บ
Legenda kaže da kad se kameni spoje, dijamanti u njima sjaje.
ตำนานกล าวว า เม อห นจะถ กนำมารวมก น เพชรภายในพวกเขาจะเร องแสง