Prevođenje "nepotreban inventar" na tajlandskom jeziku:


Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Nepotreban.
ความเส ยงท ไม จำเป น
Inventar nevidljivoga Johna Lloyda
คล งแห งส งท เรามองไม เห น โดย จอห น ลอย ด
Nepotreban je i skup.
ม นไม จำเป นแถมแพงซะด วย
Medicinski inventar. Za žrtve zemljotresa u Taiwanu.
ยาท งน น สำหร บเหย อแผ นด นไหวท ไต หว น
Pa je ovaj prostor ovdje bio nepotreban.
ท ว างน นตรงน นไม จำเป น.
Koji, kada sam premještala cijeli inventar dnevne sobe?
แผนไหนคะท าน แผนท หน ย ายเซ ทห องร บแขกท งห อง จากสนามน งไปอ กสนามน ง
Bojim se da će kralj misliti da je nepotreban
ฉ นเกรงว าเขาจะไร ประโยชน เก นกว าจะทำงานให พระราชาได
Reci mu da je rat nepotreban i da nečeš sudjelovati
แล วบอกท านว าสงครามน ไร ประโยชน และค ณก ขอปฏ เสธท จะเข าร วมไง!
Jesam. Stvorila si potpuno nepotreban problem sa Nancy koji sada moram rješavati.
โดยไม จำเป นเลย และผมก ต องมาน งแก ไขม น
Dakle, jednom kad se više ne trebate kretati, posjedovanje mozga nepotreban je luksuz.
เม อไม จำเป นต องเคล อนท ก ไม จำเป นต องม ของฟ มเฟ อยอย างสมอง
Putujemo već mjesecima ovim sparnim rijekama Zapadne Afrike gomilajući biljni inventar za Muzej Britanije.
เราได ร บการเด นทางเหล าน แม น ำหมาด ๆ ของแอฟร กาตะว นตกสำหร บเด อน ... สะสมส นค าคงคล งของส ตว สำหร บบร ต ชม วเซ ยม
Dakle, vjetar donosi pijesak na gradilište i zatim odnosi nepotreban pijesak dalje od strukture umjesto nas.
โดย ลมจะนำพาทรายเข ามาในพ นท จากน นก พาทรายส วนท เก นออกไปจากโครงสร างให เรา
Onda sam napravio inventar karakteristika, skupa s njom, mogućnosti i elemenata različitih plesača koji su pobijedili na prvenstvima.
จากน นผมจดรายการของค ณล กษณะ ไปพร อมก บเธอ ของความสามารถและองค ประกอบ ของเหล าน กเต นท ชนะการประกวด
Ako budem imao isti inventar stvari onoga sto je bilo u skladištu pre nego što je odletjelo u zrak.
ถ าผมร ว าม สารอะไรบ าง ท อย ในห องแล บตอนม นระเบ ด