Prevođenje "plaži" na tajlandskom jeziku:


Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Oprezno na plaži.
ระว งทางหาดให ด ล ะ
Otvorim mali hotel na plaži.
เป ดโรงแรมเล ก ๆ น อย ๆ อย บนชายหาด
Kako je bilo na plaži?
หาดเป นไงบ าง
Pa, nije ovdje na plaži.
แต ม นก ไม ได อย บนหาด
Čekamo ga na plaži satima.
เพราะพวกเราน งรออย ท ชายหาดโน นเป นชม.แล ว
Našao je sat na plaži.
เขาพบนาฬ กาท ชายหาด
Na plaži. Pored velike stijene.
ชายหาด ม นค างอย ในซอกห น
Zabavite se. Uživajte u plaži.
ไปสน กก บชายหาดก นนะ
Zamislite da prodajete sladoled na plaži.
สมม ต ว า ค ณขายไอศคร มบนชายหาดแห งหน ง
Što se to dogodilo na plaži?
เก ดอะไรข นท ชายหาดก นแน
Nije na plaži. Takve koštaju malo bogatstvo.
ม นไม ได อย บนชายหาด เราม โชคอย บ าง
Prikolica na plaži ili tavan u centru.
เช นเด ยวก บรถพ วงบนชายหาดหร อในเม องห องใต หล งคา ชน ดของส งท
Sinoć. Sanjao sam da sam na plaži.
เม อค นท ผ าน ฉ นม ความฝ นของการเป นท ชายหาดมาท ง
Našao sam je na plaži, u kamenju.
ผมพบม นท ชายหาด อย ระหว างซอกห น ม นหน กมาก
To je mašta jednostavnog svijeta životinja na plaži.
ก เหม อนจ นตนภาพของโลกง ายๆของส ตว ตามชายหาด
Već se događalo. Na plaži u Jerseyju, 1916.
ม นเคยเก ดข นเเล ว ท หาดเจอร ช ย ป 1916
I moja su djeca bila na toj plaži.
ล กๆ ผมก อย บนหาดด วย
Zatim ćemo jahati po plaži, točno uz more.
ข ม าบนชายหาด ลงไปโต คล น
On svime upravlja van svoje kuće na plaži.
เขาบงการท กอย างจากบ าน ของเขา ท ชายหาด
Tvoji decki su se samo šetali po plaži.
ล กน องค ณไปเด นเล นท ชายหาดเท าน น
Obično poslije oluje se ponešto nađe na plaži.
ม นเป นธรรมเน ยมหล งจากท พาย กวาดล างท กส งบนชายหาด
Ovaj puta, možda neku dobru kuću na plaži.
คร งน บางท บ านร มหาดหล งงาม
Siguran si da ne želiš stati na plaži?
แน ใจนะว าค ณจะไม หย ดพ กท ชายหาด
Nalazimo se sa Ritaom i Dexterom na plaži.
เราจะไปรวมกล มก บ เด กซ เตอร ก บร ต าท ชายหาด
Pa, kakav ti je bio dan na plaži?
แล วไปเท ยวชายหาดเป นไงบ าง
Ti si dečko koji posjeduje ogromnu kuću na plaži.
Miniature golf is never going to be the same.
Ja sam dečko koji iznajmljuje ogromnu kuću na plaži.
Your mom is worried.
Bila sam na ručku sa mamom u Daily Plaži.
ฉ นทานกลางว นก บแม ท ดาเลย พลาซ า...
To si bio ti na Daily Plaži taj dan.
เพราะว นน นค ณอย ท เดเลย พลาซ า.
Barem je pristao da se vojnici utvrde na plaži.
ย งด ท เขายอม ให สร างท ม นตรงชายหาด
Bio je na plaži, i sada je naš, zar ne?
ถ าหากพบม นเกยอย บนหาด ม นจะเป นของเราใช ม ย
Pa, ako si slobodan u subotu, Provešćemo dan na plaži,
ง นก ถ าค ณว างว นเสาร เราจะไปเท ยวก นท ชายหาด
leđa o leđa, svaki služi 50 ljudi na plaži željnih sladoleda.
ห นหล งให ก น แต ละคนขายไอศกร มให ก บล กค าบนชายหาดคนละ 50 เปอร เซ นต
Nema problema. Hoćeš li da plešemo na plaži na Baliju, hajdemo.
หร ออยากจะเต นรำชายหาด ท บาหล ว าไง
Žurka na plaži Bonzo? Da, to je polunezavisni film. Veoma niskobudžetni, polunezavisni.
ใช ม นเป นภาพยนตร ก งอ สระ ต ำมากงบประมาณก งอ สระ