Prevođenje "kuće na dopustu" na talijanskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Talijanski

Kuče - prijevod : Kuće - prijevod : Kuće - prijevod : Kuće na dopustu - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Na dopustu.
In permesso. Naturalmente.
Na dopustu ste?
Riceviamo il lunedi
Horace je na dopustu?
Horace è in licenza?
Na dopustu, DeIaware Tech.
Sono professore, aI DeIaware Tech.
Je li netko od vas ikada bio na takvom dopustu?
Qualcuno di voi si è mai preso un anno sabbatico?
Vrijeme provedeno na neplaćenom dopustu ne uračunava se u staž.
L'assunzione degli agenti è limitata a cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
Doprinosi za mirovinsko osiguranje dužnosnika i privremenog osoblja na dopustu za osobne potrebe
Categoria e grado
Kuće na osami Dalmacija Dalmacija robinzon kuće
Case isolate Dalmazia Dalmazia case del tipo Robinson
Na račun kuće.
Oscar, da bere a tutti, offre Ia casa.
Na račun kuće!
Magnifico.
Hazel je antropologinja na dopustu koja je shvatila da bi mnogo naučila o kulturi da od temelja stvori novu kulturu.
E' un'antropologa che ha preso un anno sabbatico e ha deciso Sai, potrei imparare molto sulla cultura se creassi una cultura che non esiste ancora .
Odvodnja na mjestuprivatne kuće !
Drenaggio al sito di una casa privata !
Na putu do kuće.
Sulla via di casa.
Piće na račun kuće.
Da bere per tutti, offre la casa.
Piće na račun kuće.
Offre la casa.
VitajteWelkomMeđu našom ponudom autentičnog smještaja u Hrvatskoj odaberite kuće na osami, svjetionike, kamene kuće ili kuće na selu.
VitajteWelkomScegliete case isolate, fari, case in pietra o case nel villaggio tra le nostre offerte di sistemazione autentica in Croazia.
Na raspolaganju su 3 kuće.
Ci sono 3 case in vendita.
Popij nešto na račun kuće.
Il drink te lo offre la casa.
Povećajmo atom borovnicu na veličinu kuće.
Gonfiamo l'atomo il mirtillo fino alla grandezza di una casa.
Oscar, posluži piće na račun kuće.
Ora brindiamo.
Piće na račun kuće za svih!
Offro da bere a tutti!
Može hladno piće na račun kuće?
Dica, le va una bibita fresca? Offre la casa.
Na istoku ili na zapadu kod kuće je najbolje.
A levante o ponente, ho casa in mente.
Dalmacija kuće na osami za ljetovanje ( 115 )
Dalmazia case isolate per le vacanze estive ( 115 )
Dalmacija kuće na osami za ljetovanje ( 117 )
Dalmazia case isolate per le vacanze estive ( 117 )
Palagruža kuće na osami za ljetovanje ( 2 )
Palagruza case isolate per le vacanze estive ( 2 )
Podaca kuće na osami za ljetovanje ( 1 )
Podaca case isolate per le vacanze estive ( 1 )
Rovinj kuće na osami za ljetovanje ( 2 )
Rovinj case isolate per le vacanze estive ( 2 )
Jablanac kuće na osami za ljetovanje ( 3 )
Jablanac case isolate per le vacanze estive ( 3 )
Istra kuće na osami za ljetovanje ( 8 )
Istria case isolate per le vacanze estive ( 8 )
Pula kuće na osami za ljetovanje ( 2 )
Pula case isolate per le vacanze estive ( 2 )
Sušac kuće na osami za ljetovanje ( 2 )
Susac case isolate per le vacanze estive ( 2 )
Kuće na selu in Unutrašnjost Istre (4)
Casali di campagna in Interiore di Istria (4)
Sušac kuće na osami za ljetovanje ( 2 )
isola di Susac case isolate per le vacanze estive ( 2 )
Vile, kuće za odmor na otoku Čiovu
Ville, case vacanze Isola di Ciovo, Croazia