Prevođenje "po bilo kojoj osnovi" na talijanskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Talijanski

Bilo - prijevod : Bilo - prijevod : Bilo - prijevod : Bilo - prijevod : Bilo - prijevod : Po bilo kojoj osnovi - prijevod : Bilo - prijevod : Po bilo kojoj osnovi - prijevod : Po bilo kojoj osnovi - prijevod : Bilo - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Kupit ću ga po bilo kojoj cijeni.
A qualunque prezzo, la compro.
I na kojoj pravnoj osnovi?
Qual è la base giuridica?
Svaki bi ih trgovac kupio po bilo kojoj cijeni.
Chiedi al tuo vecchio se qualunque grossista non darebbe un occhio della testa per averle.
po osnovi rođenja u Hrvatskoj,
in base alla nascita sul territorio della Repubblica di Croazia,
Na bilo kojoj strani.
Su qualunque lato.
Ni po kojoj cijeni.
Non ha prezzo.
po osnovi braka s hrvatskim državljaninom,
in base al matrimonio con un cittadino croato,
jamčenja primjene zakona i propisa kojima se zabranjuje diskriminacija po bilo kojoj osnovi, uključujući Zakon o ravnopravnosti, te jačanja kapaciteta Vijeća za sprečavanje i suzbijanje diskriminacije ( Vijeće za ravnopravnost ),
Firmare il protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.
Možemo vam prikazati veštinu mačevanja, što je bolje od bilo čega što vidite u Rimu po bilo kojoj ceni.
La loro destrezza supera quanto vedrete mai a Roma.
Ljubi zemlju po kojoj hodam.
Bacerebbe la terra su cui cammino.
strojevi za ravno brušenje s točnošću pozicioniranja po bilo kojoj osi od najmanje 0,01 mm
Cesoie per tagliare le siepi, forbici per prato e diserbatrici
ostali strojevi za brušenje s točnošću pozicioniranja po bilo kojoj osi od najmanje 0,01 mm
altri utensili
opremljeni mikrometarskim sustavom namještanja s točnošću pozicioniranja po bilo kojoj osi od najmanje 0,01 mm
Altre macchine ed apparecchi
strojevi za ravno brušenje s točnošću pozicioniranja po bilo kojoj osi od najmanje 0,01 mm
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)
Ostali strojevi za brušenje s točnošću pozicioniranja po bilo kojoj osi od najmanje 0,01 mm
Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici
opremljeni mikrometarskim sustavom namještanja s točnošću pozicioniranja po bilo kojoj osi od najmanje 0,01 mm
Portapezzi
opremljeni mikrometarskim sustavom namještanja s točnošću pozicioniranja po bilo kojoj osi od najmanje 0,01 mm
Filiere a scatto automatico
U osnovi nitko nije prijavio bilo kakve nuspojave.
Praticamente nessuno ha riferito effetti collaterali.
Razmislite o bilo kojem hotelu, zračnom prijevozniku, bilo kojoj bolnici.
Pensate agli alberghi, le linee aeree, gli ospedali.
sva plaćanja bilo kojoj osobi koja pruža izdvojene usluge bilo kojoj od osoba koje su prethodno navedene, uključujući
il valore disponibile più recente dell'indicatore sintetico di costo del PRIIP sottostante
I u osnovi, gospodarstvo bi bilo u katastrofalnom stanju.
In pratica, l'economia sarebbe finita in uno stato disastroso.
po osnovi iseljenja iz Hrvatske, stranca ili njegovih prednika,
in base alla emigrazione di Croazia, del straniero o dei suoi predecessori,
Sljedeće informacije iskazuju se na osnovi instrument po instrument
Segmento mezzanine
svaka stimulacija rasta u bilo kojoj tretiranoj skupini,
I vasi sono inseriti nei recipienti di prova come richiesto dal disegno sperimentale.
svaka stimulacija rasta u bilo kojoj tretiranoj skupini,
20 25
u slučaju nezemljopisnih brojeva, na bilo kojoj lokaciji.
Nota 2
Prosječni troškovi rada po zaposleniku na osnovi EPRV a (EUR)
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha anche verificato se altri fattori noti abbiano potuto arrecare contemporaneamente un pregiudizio all'industria dell'Unione.
Po bilo kojem vremenu!
Con qualunque tempo!
Odaberite kolonu po kojoj će se vršiti ređanje
Seleziona la cartella evidenziata
Odaberite kolonu po kojoj će se vršiti ređanje
Seleziona l' articolo evidenziato
Odaberite kolonu po kojoj će se vršiti ređanje
Seleziona la colonna di ordinamento
Odaberite kolonu po kojoj će se vršiti ređanje
Colonna totale
Ne možete ga kupiti ni po kojoj cijeni!
Non può comprarlo per nessun prezzo!
Čak ni mape po kojoj bi se plovilo.
Senza nemmeno una carta.
cijenu po kojoj treća osoba treba steći dionice.
Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti a seguito di un aumento del capitale sottoscritto devono essere liberate in misura non inferiore al 25 del loro valore nominale o, in mancanza di valore nominale, del loro valore contabile.
Ovdje imamo prizor koji ćete zateći u bilo kojoj operacijskoj sali diljem SAD a ili u bilo kojoj drugoj razvijenoj zemlji.
Questa è una scena ricorrente in una qualsiasi sala operatoria statunitense o di altri paesi sviluppati.
jednakost i diskriminacija na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa, boja kože, etničko ili socijalno podrijetlo, genetske osobine, jezik, religija ili uvjerenje, političko ili bilo kakvo drugo mišljenje, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje, invaliditet, dob ili spolna orijentacija, ili na osnovi nacionalnosti
l'immigrazione, le frontiere, l'asilo e l'integrazione dei rifugiati e dei migranti
Strojevi za ravno brušenje, za obradu kovina, s točnošću pozicioniranja po bilo kojoj osi od najmanje 0,01 mm, numerički upravljani
Punzonatrici o sgretolatrici, comprese le presse, e cesoie combinate con una punzonatrice, a comando numerico, per la lavorazione dei metalli
U osnovi, učitelji nemaju dovoljno vremena za bilo što osim predavanja.
E in sostanza, gli insegnanti hanno poco tempo per fare altro che insegnare.
( OCH2CHOHCH3) odgovara 0,2 hidroksipropilnih skupina po jedinici anhidroglukoze na bezvodnoj osnovi
Purezza
Ionako ćete dobiti proteine u bilo kojoj vrsti hrane.
Otterrete le proteine da ogni tipo di cibo comunque.
To mu je bitno kao i bilo kojoj ženi.
Il bambino si chiama Peter Hartwell DeWolfe.
Potrazite pravilo regulation u bilo kojoj radnji, kosta 2.95.
Compra quelle da infermiera. 2,95.
Najveća srednja vrijednost zapažena u bilo kojoj vremenskoj točki.
equazione A5.17
infekciju zlonamjernim programima u bilo kojoj sesiji postupka autentifikacije
Calcolo dei tassi di frode