Prevođenje "stoji van" na vijetnamskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Vijetnamski

Ključne riječi : đứng Hợp Mặc Trông đằng

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Van! Van!
Cút đi!
Van, van!
Ra đi!
Van? Van.
Ra Ra
Van! Van!
Đi nào!
Stoji!
Dừng lại!
Svi van! Van!
Tất cả đi ra!
Van! Van! Ajde!
Ra ngoài!
Koliko stoji?
Cái này bao nhiêu tiền vậy?
Koliko stoji?
50 xu.
Koliko stoji...?
Chỉ 3 đồng thôi.
To stoji.
Thực tế là vậy đấy.
Samo stoji.
Cứ đứng kia.
Koliko stoji?
Hoa bao nhiêu tiền đấy?
Tebi stoji.
Đối với cậu thôi.
Van! Van na ulicu!
Ra ngoài đường mau!
Van !
Ra ngoài!
Van!
Cút ra.
Van!
Ra ngoài, anh...
Van!
Ra ngoài! Ra ngoài, tất cả mọi người!
Van!
Cao hơn. Dỡ. Xuống xe!
Van!
Bả vừa chôn một đứa con.
Van!
Ra đi.
Van!
RờA. RA!
Van!
RờA, RA!
Van.
Ôi, Fred.
Van!
Lên!
Van!
Bây giờ ông đi đi!
Van?
Ra ngoài!
Van.
Ra ngoài.
Van.
Ra ngoài.
Van!
Ra ngoài!
Van!
Mau!
Van!
Ra ngoài!
Van.
Cút đi!
Van!
Đi đi!
Van!
Ra ngoài. Tại sao?
Van.
Đi ra ngoài.
Van!
Đi ra!
Van!
Ra ngoài đi!
Van!
Cút.
Van!
Đi.
Van!
Ta bảo đi ra ngoài.
Van!
Anh xin lỗi.
Van.
Anh ra khỏi đây ngay!
Van!
Biến khỏi đây mau!