Prevođenje "ค ณสมบ ต " na hrvatskom jeziku:


Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

. .
Lis
. . November
lisNovember
. . November
LisNovember
ของ . . of November
od lisof November
ของ . . of November
Lisof November
กองท พของโจรส ดเห ยมจากท ว ..
Naravno! Vojska najgoreg izmeta što je ikad zagadila Zapad!
เซอร โวยาจเฮอร เบ ร .
Sir T.
ธ. .
pro
ธ. .
Pro
ม . .
ParCoptic month 8 ShortName
ม. .
PanCoptic month 11 ShortName
พ. .
MiyEthiopian month 9 ShortName
ม . .
MakEthiopian weekday 3 ShortDayName
พ. .
Svi
ม. .
Sij
ม . .
Ožu
ก. .
Srp
ส. .
Kol
ม นจะเก ดอะไรข นถ าเก ดผมอบข อ . ?
Ali što bi se dogodilo da sam odgovorio s C?
.อ
CA
ว.
WK
.. ณหมอ!
Doktore!
'ะ
Točno.
จะได ไม ม ป ญหาก บพวก .ม.ไง
Ako zadržiš dečka i budeš imao problema sa njim... Imigraciono!
เร ยก .ม.มาจ บยายน ไปซะท
Daj bre!
เขาอย ในล ฟ ขนของด าน .อ. หย ดเขาให ได
Zapadno teretno dizalo. Morate ga zaustaviti.
ของ ธ. .
od pro
ม. . February
sijFebruary
ม . . April
ožuApril
ก. . August
srpAugust
ส. . September
kolSeptember
ของ ธ. .
Pro
ม. . February
SijFebruary
ม . . April
OžuApril
ก. . August
SrpAugust