Prevođenje "ท ส งมาก" na hrvatskom jeziku:


Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

พ .บ .เร ยกพบค ณด.ด...
Nisam sigurna. P. B. te želi smjesta vidjeti.
...
T!
.
sub
.
Sab
.
HatCoptic month 4 ShortName
.
Sub
Z.
...
Da.
..
Scofield.
ลาค ช โบ คา เอก โลน
Lakiš, Boskat, Eglon
ฉ นม เบอร ..ปว ณานะ เด ยวโรฟ องเลย
Tek da se zna, osobno poznajem Ala Sharptona.
. Sunday
SubSunday
น. .
Gđa.
. ค.
Kol
น..
To je glupost!
เป นเร องจร งของ .. ชาร ล ว ล น และการ เขาให นตาล บ นเพ อ ก บร เซ ยในอ ฟกาน ถาน
I to je istinita priča o kongresmenu Charlieu Wilsonu i kako je osnova Talibane, da bi se borili protiv Rusa u Afganistanu.
ก บ ยา ฮา และ เคเดโม และ เม ฟาอา
Jahas, Kedemot, Mefaat
ด... เด นข นน ..
Oh, odmah ovdje, lijevo.
. ค. September
kolSeptember
. ค. September
KolSeptember
ไอ ... . ไปจากนามก !
Gubite se iz mog dvorišta!
จ ดแดงๆน นค อฮ อบบ ' เอ นด
Crvena tocka je Hobb's End.
ค ณกำล งลงม ครเล อกต ง .ว.
Znam da razmišljate o kandidaturi za Senat.
ก ปต น, าน..
Kapetane. Savjetniče.
แน นอน าน..
Svakako.
ผมค ดว าเร องน จะข นอย ก บความหว งคร บ าน..
Ne vjerujem da je to pitanje nade.
น น ()พระวจนะของพระองค เป นโคมำหร บเ าของข าพระองค และเป นความว างแก มรรคาของข าพระองค
NUN Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi.
ผมไม เห นในน..พ. กคำเด ยว
Naravno da jesam. Rekao mi je, 'Ovo ste mogli da kupite u bilo kojoj knjižari'.
ซาร าห .. เคยอ านมาว า.. ช อ ข นต นด วย. ...
Jednom sam pročitala to ime... koje počinje sa slovom S ... imenom zmija.
ปกหน ง อของเคนก ค อแผน ของฮ อบบ ' เอ นด อย ตรงกลางของน วอ งแลนด พอด
Caneova knjiga pokriva mjesto Hobb's End... baš u sredini Nove Engleske.
ฮ อบบ ' เอ นด เฮอร เรอร
Užas Hobb's Enda .
ฮ อบบ ' เอ นด เฮอร เรอร
Užasa Hobb's Enda .
แต เธอ ญเ ยศร ธาต อต วเอง น.. ซ งเกอร !
Pet, četiri...
าน.. ฮาม นน , านผ บ ญชาการ
Savjetniče Hamann. Zapovjedniče.
อะไรำให ค ณม นใจถ งขนาดน น, ด จากช วง ผ านมาคร บ าน..
Zašto ste sigurni? Razmislite.